Paweł Gancarczyk, „Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku”, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2021

Ryszard Lubieniecki

Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0002-2855-8183

Abstrakt

Recenzja książki: Paweł Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2021.

Słowa kluczowe:

muzyka późnego średniowiecza, Europa Środkowa, Petrus Wilhelmi de Grudencz, polifonia menzuralna, wykonawstwo muzyki dawnej, wykonawstwo historyczne

Avenary, Hanoch. „Kompozycje muzyczne z zaginionego rękopisu z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku (Ms. 2315)”. Muzyka 33, nr 3 (1989): 87–92.
  Google Scholar

Bernhard, Michael, Elżbieta Witkowska-Zaremba. „The Teaching Tradition of Johannes Hollandrinus”. W: Traditio Iohannis Hollandrini, red. Michael Bernhard, Elżbieta Witkowska-Zaremba, t. 1, Die Lehrtradition des Johannes Hollandrinus / The Teaching Tradition of Johannes Hollandrinus, 147–291. München: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2010 (= Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission 20).
  Google Scholar

Černý, Jaromír. „Petrus Wilhelmi de Grudencz – neznámý skladatel doby Dufayovy v českých pramenech”. Hudebni věda 12, nr 3 (1975): 195–235.
  Google Scholar

Černý, Jaromír. Petrus Wilhelmi de Grudencz. Magister Cracoviensis. Opera musica. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1993.
  Google Scholar

Feldmann, Fritz. Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien. Breslau: Trewendt & Granier, 1938.
  Google Scholar

Gancarczyk, Paweł. „Kultura muzyczna zakonu krzyżackiego w Prusach”. W: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. T. 2, Eseje, red. Barbara Pospieszna, 269–282. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, 2010.
  Google Scholar

Gancarczyk, Paweł. „Nieznane źródła polifonii chorałowej w Polsce XV wieku”. Muzyka 45, nr 2 (2000): 100–104.
  Google Scholar

Gancarczyk, Paweł. „Presulem ephebeatum by Petrus Wilhelmi de Grudencz and the Musical Indentity of Central Europe”. W: Musikalische Repertoires in Zentraleuropa (1420–1450). Prozesse & Praktiken, red. Alexander Rausch, Björn R. Tammen, 135–150. Wien: Böhlau Verlag, 2014 (= Wiener Musikwissenschaftliche Beiträge 26).
DOI: https://doi.org/10.7767/boehlau.9783205793328.135   Google Scholar

Gancarczyk, Paweł. „Probitate eminentem / Ploditando exarare Petrusa Wilhelmiego de Grudencz – środkowoeuropejska inkarnacja motetu izorytmicznego”. W: Ars musica and its Contexts in Medieval and Early Modern Culture, red. Paweł Gancarczyk, 255–269. Warszawa: Liber Pro Arte, 2016.
  Google Scholar

Gancarczyk, Paweł. „The Memory of the Genre: The Polytextual Motet in Central Europe and its Two Traditions”. W: Sounding the Past: Music as History and Memory, red. Karl Kügle, 141–155. Turnhout: Brepols Publishers, 2020.
DOI: https://doi.org/10.1484/M.EM-EB.5.122009   Google Scholar

Gancarczyk, Paweł. „The Musical Culture of the Teutonic Order in Prussia Reflected in the Marienburger Tresslerbuch (1399–1409)”. W: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, red. Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska, 191–200. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012.
  Google Scholar

Gancarczyk, Paweł. Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2021.
  Google Scholar

Lubieniecki, Ryszard. „Epulemur in azimis from the Manuscript D-TRs 322/1994: An Attempted Reconstruction in the Form of a Circular Canon”. Muzyka 64, nr 3 (2019): 94–97.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.95   Google Scholar

Polk, Keith. German Instrumental Music of the Late Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
  Google Scholar

Reiss, Józef. „Pauli Paulirini de Praga Tractatus de musica (etwa 1460)”, Zeitschrift für Musikwissenschaft 7 (1924–1925): 261–264.
  Google Scholar

Rokseth, Yvonne. „Danses cléricales du XIIIe siècle”. W: Melanges 1945, t. 3: Etudes historiques, 93–126. Paris: Société d’édition Les Belles Lettres, 1947 (= Publications de la Faculté des Lettres de Strasbourg).
  Google Scholar

Salmen, Walter. „Über das Nachleben eines mittelalterlichen Kanonmodells”. Die Musikforschung 7, nr 1 (1954): 54–57.
DOI: https://doi.org/10.52412/mf.1954.H1.2682   Google Scholar

Witkowska-Zaremba, Elżbieta. „Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu”. W: Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI–XVI wieku, red. Elżbieta Witkowska-Zaremba, 487–538. Kraków: Musica Iagiellonica, 1999.
  Google Scholar

Wolf, Johannes. „Ein Breslauer Mensuraltraktat des 15. Jahrhunderts”. Archiv für Musikwissenschaft 1, nr 3 (1918–1919): 329–345.
DOI: https://doi.org/10.2307/929971   Google Scholar

Zwolińska, Elżbieta. „XV-wieczne fragmenty utworów polifonicznych z klasztoru cystersów w Oliwie (Ms PL GdA 2153a)”. Przegląd Muzykologiczny 1 (2001): 127–133.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-04-27

Cited By / Share

Lubieniecki, R. (2022). Paweł Gancarczyk, „Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku”, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2021. Muzyka, 67(1), 173–181. https://doi.org/10.36744/m.1187

Autorzy

Ryszard Lubieniecki 
https://orcid.org/0000-0002-2855-8183

Statystyki

Abstract views: 27
PDF downloads: 20


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Ryszard Lubieniecki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.