Tom 71 Nr 3 (2022): Biografie
OD REDAKCJI

7-8
opublikowano: 2022-10-03
Biografie artystek i artystów scenicznych w nowych perspektywach

Rozprawy i artykuły

Prezentacje

Joanna Krakowska
131-144
opublikowano: 2022-10-03
Marianna Michałowska
145-156
opublikowano: 2022-10-03
Anna Kuligowska-Korzeniewska
157-174
opublikowano: 2022-10-03