Afektywne granice i niesmaczna sztuka polityczna: «Pierwszy upadek europejskiego muru» Centrum Politycznego Piękna

artykuł recenzowany

Wiktoria Tabak

wiktoria.tabak@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2435-8985

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę skandalu, jaki w niemieckiej sferze publicznej wywołała interwencja Centrum Politycznego Piękna zatytułowana Pierwszy upadek europejskiego muru (2014). Kampania przygotowana tuż przed dwudziestą piątą rocznicą upadku muru berlińskiego miała na celu obnażenie hipokryzji niemieckich polityków, którzy jednocześnie świętują likwidację starych granic i współfinansują powstawanie nowych. Autorka przedstawia przebieg tej artywistycznej akcji i analizuje jej negatywną recepcję, w szczególności komentarze grupy odbiorczej, którą określa mianem publiczności zniesmaczonej. W analizie wykorzystano koncepcje pamięci rywalizacyjnej i wielokierunkowej (Michael Rothberg), teorię afektów (Sara Ahmed) i teorię wstrętu (Winfried Menninghaus), by pokazać, w jaki sposób ukonstytuowała się publiczność deprecjonująca projekt za pomocą kategorii smaku i uruchamiająca różne mechanizmy obronne służące blokowaniu dyskusji nad politycznymi problemami, na które zwrócili uwagę opinii publicznej artyści.


Słowa kluczowe:

Centrum Politycznego Piękna, sfera publiczna, sztuka polityczna, teaoria afektów, wstręt, mur berliński, uchodźcy

Ahmed, Sara. „Afterword: Emotions and Their Objects”. W: The Cultural Politics of Emotions, 204–233. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
  Google Scholar

Ahmed, Sara. „Ekonomie afektywne”. Tłumaczenie Monika Glosowitz. Opcje, nr 2 (2013): 117–139.
  Google Scholar

Ahmed, Sara, „Performatywność obrzydzenia”. Tłumaczenie Anna Barcz. Teksty Drugie, nr 1 (2014): 169–191. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/78441/edition/59517.
  Google Scholar

Menninghaus, Winfried. Wstręt: Teoria i historia. Tłumaczenie Grzegorz Sowinski. Kraków: Universitas, 2009.
  Google Scholar

Rothberg, Michael. Pamięć wielokierunkowa: Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji. Tłumaczenie Katarzyna Bojarska. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-10-03

Cited By / Share

Tabak, W. (2022) „Afektywne granice i niesmaczna sztuka polityczna: «Pierwszy upadek europejskiego muru» Centrum Politycznego Piękna”, Pamiętnik Teatralny, 71(3), s. 109–127. doi: 10.36744/pt.1013.

Autorzy

Wiktoria Tabak 
wiktoria.tabak@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0002-2435-8985

Wiktoria Tabak - absolwentka teatrologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniem perspektyw dekolonizacji Europy Wschodniej przez pryzmat projektów artystycznych poruszających kwestie uchodźcze. Uczestniczka programu mentoringowego „Top Minds” organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top 500 Innovators (edycja 2021). Krytyczka teatralna i członkini komisji artystycznej 28. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 86


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Wiktoria Tabak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.