Amateur Biographies: Attempting to Fill Archival Gaps

artykuł recenzowany

Eileen Curley

eileencurley@gmail.com
Marist College (Stany Zjednoczone)

Abstrakt

Biografie dziewiętnastowiecznych artystów-amatorów trudno wpisać w typowy format biografii ze względu na niedostatek informacji o tego rodzaju wykonawcach i ich występach. Z historią sióstr Lawrence wiąże się dodatkowe wyzwanie: jak kontekstualizować efemeryczną sztukę amatorów w ramach biograficznej historii dwóch kobiet, gdy jedna z nich pozostawiła autobiografię, która wprawdzie stanowi próbę realizacji wzorca tradycyjnej biografii, ale – poddana głębszej analizie – jedynie powiększa liczbę niemożliwych do zweryfikowania luk. Dzięki rozpoznaniu i analizie tych luk oraz problemów, jakie z nich wynikają, można wypracować organiczną narrację odzwierciedlającą złożony charakter pracy badawczej i trudności związane z opowiadaniem o życiu osób, które historia mogłaby pominąć. Biografia staje się więc opowieścią o kobietach, których historia została utrwalona w sposób ułomny, platformą do dyskusji o sztuce popularnej, która niełatwo poddaje się archiwizacji, a zarazem narracją na temat historiograficznych i historycznych możliwości, jakie przeszłość uobecnia za sprawą swoich luk.


Słowa kluczowe:

występy amatorskie, teatr amatorski, Rita i Alice Lawrence, biografia

Bush-Bailey, Gilli. Performing Herself: AutoBiography & Fanny Kelly’s Dramatic Recollections. Manchester: Manchester University Press, 2011.
  Google Scholar

Coates, David. “Amateur Theatre Networks in the Archive.” Performance Research 25, no. 1 (2020): 39–43. https://doi.org/10.1080/13528165.2020.1736751.
DOI: https://doi.org/10.1080/13528165.2020.1736751   Google Scholar

Essin, Christin. Working Backstage: A Cultural History and Ethnography of Technical Theatre Labor. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2021. https://doi.org/10.3998/mpub.11434091.
DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.11434091   Google Scholar

Fleming, Robin. “AHR Roundtable: Writing Biography at the Edge of History.” American Historical Review 114, no. 3 (2009): 606–614. https://www.jstor.org/stable/30223922.
DOI: https://doi.org/10.1086/ahr.114.3.606   Google Scholar

Gale, Maggie B. “Autobiography, Gender, and Theatre Histories: Spectrums of Reading British Actresses’ Autobiographies from the 1920s and 1930s.” In Grace and Wasserman, Theatre and AutoBiography, 185–201.
  Google Scholar

Gardner, Viv. “Documents of Performance: The Diary of an Actress: An Introduction.” Nineteenth Century Theatre and Film 32, no. 1 (2005): 2–14. https://doi.org/10.7227/NCTF.32.1.3.
DOI: https://doi.org/10.7227/NCTF.32.1.3   Google Scholar

Grace, Sherrill. “Sharon Pollock’s Doc and the Biographer’s Dilemma.” In Grace and Wasserman, Theatre and AutoBiography, 275–290.
  Google Scholar

Grace, Sherrill. “Theatre and the AutoBiographical Pact: An Introduction.” In Grace and Wasserman, Theatre and AutoBiography, 13–31.
  Google Scholar

Grace, Sherrill, and Jerry Wasserman, eds. Theatre and AutoBiography: Writing and Performing Lives in Theory and Practice. Vancouver: Talonbooks, 2006.
  Google Scholar

Gualtieri, Elena. “The Impossible Art: Virginia Woolf on Modern Biography.” The Cambridge Quarterly 29, no. 4 (2000): 349–361. https://doi.org/10.1093/camqtly/XXIX.4.349.
DOI: https://doi.org/10.1093/camqtly/29.4.349   Google Scholar

Hemecker, Wilhelm, and Edward Saunders, eds. Biography in Theory: Key Texts with Commentaries. Berlin: De Gruyter, 2017. https://doi.org/10.1515/9783110516678-023.
DOI: https://doi.org/10.1515/9783110516678   Google Scholar

Holdsworth, Nadine, Jane Milling, and Helen Nicholson. “Theatre, Performance, and the Amateur Turn.” Contemporary Theatre Review 27, no. 1 (2017): 4–17. https://doi.org/10.1080/10486801.2017.1266229.
DOI: https://doi.org/10.1080/10486801.2017.1266229   Google Scholar

Holmstrom, Bethany D. “Civil War Memories on the Nineteenth-Century Amateur Stage: Preserving the Union (and Its White Manly Parts).” Theatre History Studies 33 (2014): 4–34. https://doi.org/10.1353/ths.2014.0000.
DOI: https://doi.org/10.1353/ths.2014.0000   Google Scholar

Lawrence, Rita. Amateurs & Actors of the 19th–20th Centuries (American, English, Italian). Menton, Editions France-Riviera: 1936.
  Google Scholar

Lee, Hermione. Virginia Woolf’s Nose: Essays on Biography. Princeton: Princeton University Press, 2005. https://doi.org/10.2307/j.ctv3f8rcp.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv3f8rcp   Google Scholar

McGaw, Janet. “Discovering Lost Voices: The British Drama League Archive and Amateur Dramatic Societies in New South Wales Regional Communities.” Australasian Drama Studies 62 (2013): 100–112.
  Google Scholar

Postlewait, Thomas. “Autobiography and Theatre History.” In Postlewait and McConachie, Interpreting the Theatrical Past, 248–272.
  Google Scholar

Postlewait, Thomas, and Bruce A. McConachie, eds. Interpreting the Theatrical Past: Essays in the Historiography of Performance. Iowa City: University of Iowa Press, 1989.
  Google Scholar

Recchio, Thomas. “The Serious Play of Gender: Blackface Minstrel Shows by Mary Barnard Horne, 1892–1897.” Nineteenth Century Theatre and Film 38, no. 2 (2011): 38–50. https://doi.org/10.7227/NCTF.38.2.6.
DOI: https://doi.org/10.7227/NCTF.38.2.6   Google Scholar

Sperdakos, Paula. “Untold Stories: [Re]Searching for Canadian Actresses’ Lives.” In Grace and Wasserman, Theatre and AutoBiography, 202–224.
  Google Scholar

Sullivan, Jill A. “‘Aint You Coming to Our Concert Tonight?’ The Court and Alley Concerts of Late-Victorian Britain.” Nineteenth Century Theatre and Film 37, no. 1 (2010): 45–55. https://doi.org/10.7227/NCTF.37.1.7.
DOI: https://doi.org/10.7227/NCTF.37.1.7   Google Scholar

Whittaker, Robin C. “‘Entirely Free of Any Amateurishness’: Private Training, Public Taste and the Women’s Dramatic Club of University College, Toronto (1905–21).” Nineteenth Century Theatre and Film 38, no. 2 (2011): 51–66. https://doi.org/10.7227/NCTF.38.2.7.
DOI: https://doi.org/10.7227/NCTF.38.2.7   Google Scholar

Woods, Leigh. “Actors’ Biography and Mythmaking: The Example of Edmund Kean.” In Postlewait and McConachie, Interpreting the Theatrical Past, 230–247.
  Google Scholar

Woolf, Virginia. “The Art of Biography (1939).” In Hemecker and Saunders, Biography in Theory, 124–130. https://doi.org/10.1515/9783110516678-024.
DOI: https://doi.org/10.1515/9783110516678-024   Google Scholar

Woolf, Virginia. “The New Biography (1927).” In Hemecker and Saunders, Biography in Theory, 119–123. https://doi.org/10.1515/9783110516678-023
DOI: https://doi.org/10.1515/9783110516678-023   Google Scholar

Zbróg, Zuzanna. “Collective Biography Writing—Theoretical Foundations, Methods and Outline of the Research Procedure.” The New Educational Review 43, no. 1 (2016): 287–294. https://doi.org/10.15804/tner.2016.43.1.24.
DOI: https://doi.org/10.15804/tner.2016.43.1.24   Google Scholar


Opublikowane
2022-10-03

Cited By / Share

Curley, E. (2022) „Amateur Biographies: Attempting to Fill Archival Gaps: ”, Pamiętnik Teatralny, 71(3), s. 37–63. doi: 10.36744/pt.1122.

Autorzy

Eileen Curley 
eileencurley@gmail.com
Marist College Stany Zjednoczone

Eileen Curley - profesorka w Marist College w Poughkeepsie w stanie New York, gdzie prowadzi różnorodne zajęcia z dramatu i teatru. Jest absolwentką Grinell College (B.A.) i  Indiana University (M.A.; Ph.D.). Jest także twórczynią rekwizytów, scenografii i projekcji do przeszło 50 przedstawień teatralnych w stanach Indiana, New York i Iowa. Jest także redaktorką naczelną kwartalnika "Theatre Design & Techonology". Jej obecne badania skupione są wokół dziewiętnastowiecznych teatrów amatorskich w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, choć interesuje się również greckim i rzymskim antykiem, okresem Restauracji w Wielkiej Brytanii, a także architekturą teatralną. Wyniki jej badań nad teatrem amatorskim były publikowane w "The Journal of American Drama", "Popular Entertainment Studies", "Theatre Symposium", "Performing Art Resources" i w tomach zbiorowych. Statystyki

Abstract views: 87
PDF downloads: 52


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Eileen Curley

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.