Sprawczość scenografii – między sceną teatralną i społeczną

recenzowany artykuł recenzyjny

Marianna Michałowska

mariamne@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4968-9710

Abstrakt

Artykuł omawia projekt badawczy Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku, realizowany przez zespół pod kierownictwem Dariusza Kosińskiego, zakończony trzytomową publikacją. Przedstawia jego założenia teoretyczne i zawartość merytoryczną. Przybliża i analizuje pojęcia scenografii teatralnej i scenografii społecznej na przykładzie ostatniego tomu cyklu, który jest książkową reinscenizacją wystawy pokazanej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w 2019 roku. Ekspozycja prezentowała przeobrażenia polskiej scenografii teatralnej w XX i XXI wieku, zestawiając je z dokumentacją wydarzeń politycznych i społecznych. Autorka artykułu skupia się na kulturoznawczych wartościach omawianej publikacji: interesują ją przede wszystkim sposób ujęcia idei scenografii społecznej oraz metoda przekładu rzeczywistości ekspozycyjnej na formę książkową


Słowa kluczowe:

scenografia teatralna, scenografia społeczna, teatr zaangażowany, narracja wystawiennicza

Buchwald, Dorota, i Dariusz Kosiński, red. Zmiana ustawienia: Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku. Tom 1: Od dekoracji do konstrukcji: Polska scenografia teatralna do roku 1939. Tom 2: W labiryncie przestrzeni i obrazów. Tom 3: Wystawianie. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2020.
  Google Scholar

Dudzik, Wojciech. Karnawały w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2005.
  Google Scholar

Kluzowicz, Julia. „Teatr zaangażowany społecznie jako sposób odnowienia dialogu z polskim widzem”. Rocznik Andragogiczny (2007): 134–145.
  Google Scholar

Kolankiewicz, Leszek. Dziady: Teatr Święta Zmarłych. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1999.
  Google Scholar

Leavy, Patricia. Metoda spotyka sztukę: Praktyka badań naukowych posługujących się sztuką. Tłumaczenie Katarzyna Stanisz i Justyna Kucharska. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2018.
  Google Scholar

Mitchell, W.J.T. Czego chcą obrazy? Tłumaczenie Łukasz Zaremba. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
  Google Scholar

Obarska, Marcelina. „Na końcu był chaos: Zmiana ustawienia. Scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku”. Culture.pl, 26 listopada 2019, https://culture.pl/pl/artykul/na-koncu-byl-chaos-zmiana-ustawienia-scenografiateatralna-i-spoleczna-xx-i-xxi-wieku.
  Google Scholar

Ostrowska, Joanna. „Teatr może być w byle kącie”: Wokół zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2014.
  Google Scholar

Schechner, Richard. Performatyka. Tłumaczenie Tomasz Kubikowski. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 2006.
  Google Scholar

Skórzyńska, Agata. Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.
  Google Scholar

Żarinow, Barbara. „Recepcja scenografii w Polsce wczoraj i dziś”. Acta Humana 9 (2018): 213–223. http://dx.doi.org/10.17951/ah.2018.9.213-223.
DOI: https://doi.org/10.17951/ah.2018.9.213-223   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-10-03

Cited By / Share

Michałowska, M. (2022) „Sprawczość scenografii – między sceną teatralną i społeczną”, Pamiętnik Teatralny, 71(3), s. 145–156. doi: 10.36744/pt.1051.

Autorzy

Marianna Michałowska 
mariamne@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
https://orcid.org/0000-0003-4968-9710

Marianna Michałowska - dr hab., prof. UAM, kieruje Zakładem Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniami nad fotografią, kulturą mediów i teorią kultury. Opublikowała ostatnio Przewrotne przyjemności obrazu: Eseje o fotografii w kulturze popularnej (2020).Statystyki

Abstract views: 83
PDF downloads: 59


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Marianna Michałowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.