Profiling El Vez, The Mexican Elvis: A Dramaturgical Methodology to «Make the Dream Real»

artykuł recenzowany

Karen Jean Martinson

Karen.Jean.Martinson@asu.edu
Arizona State University (Stany Zjednoczone)
https://orcid.org/0000-0001-8277-1615

Abstrakt

Artykuł dotyczy krytycznych strategii stosowanych przez autorkę w monografii El Veza, meksykańskiego Elvisa. Po krótkiej prezentacji El Veza, Roberta Lopeza, czyli artysty, który go stworzył, oraz relacji między nimi a ikoną Elvisa autorka określa cele Make the Dream Real, monografii El Veza/Lopeza, by pokazać, w jakiej mierze wykorzystuje w niej strategię biograficzną, a w jakiej od niej odchodzi. Autorka opowiada się za dramaturgiczną metodologią i wpisaną w nią zasadą krytycznej bliskości jako narzędziem umożliwiającym stworzenie analitycznej, kontekstowej i angażującej analizy twórczości i wizerunku artysty rozrywkowego. Dramaturgiczna metodologia, ufundowana na dramaturgicznym myśleniu, pozytywnie waloryzuje elastyczność i wykorzystuje różne praktyki badawcze i pisarskie, w tym autoetnograficzne, aby zaproponować sugestywną analizę odzwierciedlającą intelektualne, emocjonalne i somatyczne doświadczenie uczestniczenia w występie El Veza na żywo. Artykuł ukazuje wartość pogłębionego dramaturgicznego myślenia i krytycznej bliskości, dzięki którym źródła i archiwa poszerzone zostają o dialog z artystą oparty na wzajemnym zaufaniu i szacunku.


Słowa kluczowe:

dramaturgiczna wrażliwość, dramaturgiczna metodologia, krytyczna bliskość, El Vez, meksykański Elvis, Robert Lopez

Auslander, Philip. In Concert: Performing Musical Persona. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2021.
DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.10182371   Google Scholar

Gates, Jr., Henry Louis. The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism. Oxford: Oxford University Press, 1988.
  Google Scholar

Habell-Pallán, Michelle. Loca Motion: The Travels of Chicana and Latina Popular Culture. New York: New York University Press, 2005.
  Google Scholar

Homberger, Eric, and John Charmley. The Troubled Face of Biography. London: Macmillan Press, 1988.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-19102-4   Google Scholar

Hamilton, Nigel. Biography: A Brief History. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
DOI: https://doi.org/10.4159/9780674038226   Google Scholar

Jenkins, Henry. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York: Routledge, 2012.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203114339   Google Scholar

Muñoz, Jose Esteban. Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
  Google Scholar

Orr, Shelley. “Critical Proximity: A Case for Using the First Person as a Production Dramaturg.” Theatre Topics 24, no. 3 (2014): 239–245. https://doi.org/10.1353/tt.2014.0036.
DOI: https://doi.org/10.1353/tt.2014.0036   Google Scholar

Proehl, Geoffrey S. Toward a Dramaturgical Sensibility: Landscape and Journey. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2008.
  Google Scholar

Reed-Danahay, Deborah. Auto/Ethnography: Rewriting the Self and the Social.Oxford: Berg, 1997.
  Google Scholar

Renders, Hans, and Binne De Haan, eds. Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing. Leiden: Brill, 2014.
DOI: https://doi.org/10.1163/9789004274709   Google Scholar

Rodman, Gilbert D. Elvis After Elvis. London: Routledge, 1996.
  Google Scholar

Saldívar, José David. Border Matters: Remapping American Cultural Studies. Berkeley: University of California Press, 1997.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520918368   Google Scholar

Saldívar, José David. “In Search of the ‘Mexican Elvis’: Border Matters, ‘Americanity,’and Post-state-centric Thinking.” MFS Modern Fiction Studies 49, no. 1 (2003): 84–100. https://doi.org/10.1353/mfs.2003.0008.
DOI: https://doi.org/10.1353/mfs.2003.0008   Google Scholar

Snyder-Young, Dani, and Matt Omasta, eds. Impacting Theatre Audiences: Methods for Studying Change. London: Routledge, 2022
DOI: https://doi.org/10.4324/9781032214146   Google Scholar


Opublikowane
2022-10-03

Cited By / Share

Martinson, K. J. (2022) „Profiling El Vez, The Mexican Elvis: A Dramaturgical Methodology to «Make the Dream Real»”, Pamiętnik Teatralny, 71(3), s. 87–105. doi: 10.36744/pt.1053.

Autorzy

Karen Jean Martinson 
Karen.Jean.Martinson@asu.edu
Arizona State University Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0001-8277-1615

Karen Jean Martinson - adiunktka w Herberger Institute for Design and the Arts na Arizona State University. Jej działalność naukowa i artystyczna wiąże się z badaniem współczesnego teatru amerykańskiego, neoliberalizmu i procesów tożsamościowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rasy, klasy, płci i seksualności. Jest aktywna w Association for Theatre in Higher Education (ATHE), American Society for Theatre Research (ASTR), American Theatre and Drama Society (ATDS) oraz Literary Managers and Dramaturgs of the Americas (LMDA).Statystyki

Abstract views: 70
PDF downloads: 56


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Karen Jean Martinson

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.