Danciger Jidisz Teater

recenzja

Anna Kuligowska-Korzeniewska


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4900-6935

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem książki Mieczysława Abramowicza Teatr żydowski w Gdańsku 1876–1968 (Gdańsk 2022) ukazującej panoramiczny obraz amatorskiej i zawodowej aktywności teatralnej społeczności żydowskiej w Gdańsku i sąsiadujących z nim powiatach. Recenzentka podkreśla, że publikacja jest efektem wieloletniego, szeroko zakrojonego programu badawczego obejmującego kwerendy archiwalne i rozmowy ze świadkami. Wykorzystano w niej różnogatunkowe źródła w językach niemieckim, jidysz, hebrajskim i polskim. Recenzentka sytuuje narrację autora na tle dotychczasowych tekstów o teatrze żydowskim i uwypukla znaczenie jego naukowych ustaleń dla dalszych badań nad różnymi aspektami żydowskiej kultury teatralnej w Polsce.


Słowa kluczowe:

teatr żydowski, teatr jidysz, teatr w Gdańsku, historia teatru

Abramowicz, Mieczysław, Jan Ciechowicz i Katarzyna Kręglewska, red. Dybuk: Na pograniczu dwóch światów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.
  Google Scholar

Abramowicz, Mieczysław. Teatr żydowski w Gdańsku 1876–1968. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022.
  Google Scholar

Kuligowska-Korzeniewska, Anna, i Małgorzata Leyko, red. Teatr żydowski w Polsce: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Warszawa, 18–21 października 1993 roku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998.
  Google Scholar

Kuligowska-Korzeniewska, Anna, red. Teatralna Jerozolima: Przeszłość i teraźniejszość. Warszawa: Errata, 2006.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-10-03

Cited By / Share

Kuligowska-Korzeniewska, A. (2022) „Danciger Jidisz Teater”, Pamiętnik Teatralny, 71(3), s. 157–174. doi: 10.36744/pt.1290.

Autorzy

Anna Kuligowska-Korzeniewska 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0002-4900-6935

Anna Kuligowska-Korzeniewska - profesor zwyczajny, wykładowca Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie; historyk i krytyk teatralny. Specjalizacja: teatr łódzki, teatr żydowski, biografistyka teatralna. W latach 1992–2012 prezes Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, członek m.in. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Judaistycznego, autorka książek m.in. Scena obiecana. Teatr polski w Łodzi (1995), Teatr żydowski w Polsce (1998, red.), Teatralny świat Andrzeja Wajdy (2003, red.), Teatralna Jerozolima (2006, red.), Faktomontaże Leona Schillera (2015, red.), Polska „Szulamis”. Studia o teatrze polskim i żydowskim (2018), Sienkiewicz i teatr (2019, red.).Statystyki

Abstract views: 112
PDF downloads: 83


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Anna Kuligowska-Korzeniewska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.