Psyche zrzuca kajdany: Teatr łódzki w listopadzie 1918

Anna Kuligowska-Korzeniewska


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Polska)

Abstrakt

Nowy sezon 1918/1919 Teatr Polski w Łodzi pod dyrekcją Franciszka Rychłowskiego otworzył 9 listopada sztuką Jerzego Żuławskiego Eros i Psyche. Napisana w 1903, a w Łodzi grana uprzednio w dniach antyrosyjskiej i socjalistycznej rewolucji 1905, teraz, w chwili narodzin Polski niepodległej brzmiała wyjątkowo aktualnie. Metafora Psyche – królewny, uwięzionej przez złego króla, którego pokonuje i zabija, własną wolą i mocą uwalniając się z kajdan i więzienia – okazała się nośna i dla publiczności, i dla krytyka, piszącego o przebudzeniu „do nowego, wolnego życia”.


Słowa kluczowe:

Eros i Psyche, Jerzy Żuławski, rewolucja 1905, Łódź, historia teatru polskiego

Lewkowski, K. A. (1980). Teatr Miejski w Łodzi 1918–1931. W: S. Kaszyński (red.), Teatr przy ulicy Cegielnianej: Szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844–1978. Łódź.
  Google Scholar

Kronika teatru łódzkiego 1888–1988 (1992). W: A. Kuligowska (red.), Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 1888–1988. Łódź.
  Google Scholar

Kuligowska-Korzeniewska, A. (1995). Scena obiecana: Teatr polski w Łodzi 1844–1918. Łódź.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-10-01

Cited By / Share

Kuligowska-Korzeniewska, A. (2018) „Psyche zrzuca kajdany: Teatr łódzki w listopadzie 1918”, Pamiętnik Teatralny, 67(3), s. 137–145. doi: 10.36744/pt.422.

Autorzy

Anna Kuligowska-Korzeniewska 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Polska

Statystyki

Abstract views: 151
PDF downloads: 99


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.