Tom 72 Nr 3 (2023): Transnarodowe ścieżki eurazjatyckich sztuk performatywnych (z blokiem tematycznym według koncepcji Artura Dudy)Wydanie zeszytu dofinansowano częściowo ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, częściowo ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 


OD REDAKCJI

7-8
opublikowano: 2023-09-01
Transnarodowe ścieżki eurazjatyckich sztuk performatywnych

Maciej Szatkowski
87-95
opublikowano: 2023-09-01
Historie i teorie teatru: Powroty

Rozprawy i artykuły