Contrafacta. Modes of music re-textualization in the late sixteenth and seventeenth century, eds. Marina Toffetti, Gabriele Taschetti, Kraków 2020


Abstrakt

Recenzja książki: Contrafacta. Modes of music re-textualization in the late sixteenth and seventeenth century, red. Marina Toffetti, Gabriele Taschetti, Kraków 2020


Słowa kluczowe

kontrafaktura; XVI wiek; XVII wiekContrafacta. Modes of Music Re-Textualization in the Late Sixteenth and Seventeenth Century, red. Marina Toffetti, Gabriele Taschetti. Kraków: Musica Iagellonica, 2020.


Opublikowane : 2021-04-19


Ferrari, N. (2021). Contrafacta. Modes of music re-textualization in the late sixteenth and seventeenth century, eds. Marina Toffetti, Gabriele Taschetti, Kraków 2020. Muzyka, 66(1), 185-189. https://doi.org/10.36744/m.804

Nicolò Ferrari 
University of Huddersfield  Wielka BrytaniaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.