Maria Małanicz-Przybylska, „Bez muzyki, bez śpiewu nie ma świata”. Muzyka w Wilamowicach, Warszawa 2019

Weronika Grozdew-Kołacińska


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2162-4854

Abstrakt

Recenzja książki: Maria Małanicz-Przybylska, „Bez muzyki, bez śpiewu nie ma świata”. Muzyka w Wilamowicach, Warszawa 2019


Słowa kluczowe:

muzyka ludowa, życie muzyczne w Wilamowicach

Pobierz


Opublikowane
2020-04-22

Cited By / Share

Grozdew-Kołacińska, W. (2020). Maria Małanicz-Przybylska, „Bez muzyki, bez śpiewu nie ma świata”. Muzyka w Wilamowicach, Warszawa 2019 . Muzyka, 65(1), 155–162. https://doi.org/10.36744/m.308

Autorzy

Weronika Grozdew-Kołacińska 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-2162-4854

Statystyki

Abstract views: 208
PDF downloads: 214


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.