Chopin w pejzażu wizji poetyckich

Recenzowany

Magdalena Oliferko-Storck


Universität Bern (Szwajcaria)
https://orcid.org/0000-0002-7552-4664

Abstrakt

Najnowsza publikacja Ireny Poniatowskiej stanowi próbę uchwycenia tego, co w recepcji Chopina niewysławialne i transcendentne. Posługując się dopowiedzeniami sztuk pięknych oraz teoretycznymi ujęciami minionych epok, autorka podejmuje próbę holistycznej eksplikacji eterycznej poezji poświęconej Chopinowi. Stawia czytelnika przed kategoriami semantycznymi takimi jak żal, narodowość, ideał, czy estetycznymi jak piękno, zarysowując pewne cechy wspólne oraz indywidualne literackiej recepcji Chopina. Publikacja ta stanowi unikatowe, poetyckie wcielenie correspondance des arts nie mające paraleli wśród chopinologicznej literatury.


Słowa kluczowe:

poezja, Chopin, correspondance des arts, Irena Poniatowska

Chopin with Cherries: A Tribute in Verse. Red. Maja Trochimczyk. Los Angeles: Moonrise Press, 2010.
  Google Scholar

Cieśla-Korytowska, Maria. Romantyczne przechadzki pograniczem. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2004.
  Google Scholar

Fryderyk Chopin natchnieniem poetów. W setną rocznicę śmierci. Opr. Krystyna Kobylańska. Warszawa: W. Galter i ska, 1949.
  Google Scholar

Fryderyk Chopin w oczach Rosjan. Antologia. Red. Grzegorz Wiśniewski. Warszawa: PIW, 2010.
  Google Scholar

Hoesick, Ferdynand. Chopin. Życie i twórczość. T. 1–3. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka, Kraków, G. Gebethner, 1904–1911.
  Google Scholar

Kallberg, Jeffrey. Chopin at the Boundaries: Sex, History and Musical Genre. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.
  Google Scholar

Kallberg, Jeffrey. Granice poznania Chopina. Płeć, historia i gatunki muzyczne, przekł. Wojciech Bońkowski. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2013.
  Google Scholar

Krawiec, Andrzej. „Pytanie o aktualność rozważań Romana Ingardena dotyczących dzieła muzycznego w świetle współczesnej fenomenologii”. Muzyka 65, nr 3 (2020): 3–20.
  Google Scholar

Lipka, Krzysztof. Entropia kultury. Sztuka w ponowoczesnej pułapce. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2013.
  Google Scholar

Maciąg, Kazimierz. „Naczelnym jest u nas artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
  Google Scholar

Pociej, Bohdan. Polskość Chopina. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2012.
  Google Scholar

Poniatowska, Irena. W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2013.
  Google Scholar

Przybylski, Ryszard. Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina. Kraków: Znak, 1995.
  Google Scholar

Stróżewski, Władysław. „O pojęciach piękna”. W: Władysław Stróżewski. Istnienie i wartość, 312–335. Kraków: Znak, 1981.
  Google Scholar

Wiersze o Chopinie. Antologia i bibliografia. Opr. Edmund Słuszkiewicz. Kraków: PWM, 1964.
  Google Scholar

Żukowski, Otton Mieczysław. Fryderyk Chopin w świetle poezyi polskiej. Lwów: Zienkowicz i Chęciński, 1910.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29

Cited By / Share

Oliferko-Storck, M. (2024). Chopin w pejzażu wizji poetyckich. Muzyka, 69(1), 133–144. https://doi.org/10.36744/m.2536

Autorzy

Magdalena Oliferko-Storck 

Universität Bern Szwajcaria
https://orcid.org/0000-0002-7552-4664

Statystyki

Abstract views: 79
PDF downloads: 78


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Magdalena Oliferko-Storck

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.