Granice muzyki – granice wolności. Wokół konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku, red. Krzysztof Brzechczyn, Rafał Ciesielski, Poznań–Warszawa 2021

Recenzowany

Sławomir Wieczorek


Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-1903-4553

Abstrakt

Recenzja książki konferencyjnej 48 Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich „Granice wolności”, Łagów 2019. Omawiana publikacja złożona jest z osiemnastu tekstów oraz zapisu dyskusji panelowej, która odbyła się podczas konferencji.


Słowa kluczowe:

Łagów, socrealizm, muzyka polska w czasach komunizmu

b.n.a., „«Antysemityzm muzyczny»”, Kurier Poznański 32, nr 454A (1937): 3.
  Google Scholar

Drzewiecki, Zbigniew. „Współczesny styl wykonawczy dzieł Chopina”. Rocznik Chopinowski 1 (1956).
  Google Scholar

http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7011, dostęp 10 VII 2023.
  Google Scholar

Lissa, Zofia. „O społecznym znaczeniu muzyki w historii ludzkości”, Przegląd Społeczny 4, nr 4 (1930): 128–133 oraz 4,nr 5 (1930): 180–186.
  Google Scholar

Lissa, Zofia. „Problem rasy w muzyce”, Muzyka 11, nr 3 (1934): 108.
  Google Scholar

Lissa, Zofia. „Spotkanie z Leonem Schillerem w roku 1936”, Pamiętnik Teatralny 15/16, nr 3/4 (1955): 480.
  Google Scholar

Młodziejewski, Jerzy. „Dziesięć lat poznańskiej Filharmonii”. Kronika Miasta Poznania 25, nr 3/4 (1957): 88.
  Google Scholar

Nepelski, Karol: Oświadczenie, https://glissando.pl/aktualnosci/oswiadczenie-karol-nepelski/, dostęp 10 X 2023.
  Google Scholar

Nikolska, Irina. Muzyka to nie tylko dźwięki. Rozmowy z Witoldem Lutosławskim, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2003.
  Google Scholar

Tuchowski, Andrzej. „Chopin, polska kultura narodowa a kwestia «czystości rasy»: głos Zofii Lissy w debacie wokół kwestii rasowych w latach 1930”, Polski Rocznik Muzykologiczny 19 (2021): 90–103.
DOI: https://doi.org/10.2478/prm-2021-0001   Google Scholar

Tuchowski, Andrzej. Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-29

Cited By / Share

Wieczorek, S. (2023). Granice muzyki – granice wolności. Wokół konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku, red. Krzysztof Brzechczyn, Rafał Ciesielski, Poznań–Warszawa 2021 . Muzyka, 68(4), 146–154. https://doi.org/10.36744/m.2465

Autorzy

Sławomir Wieczorek 

Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0003-1903-4553

Statystyki

Abstract views: 70
PDF downloads: 44


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Sławomir Wieczorek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.