Szymon Paczkowski’s comments on Steven Zohn’s review

Szymon Paczkowski


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7233-7620

Abstrakt

Komentarz Szymona Paczkowskiego do recenzji Stevena Zohna książki Polish style in the music of Johann Sebastian Bach

 


Słowa kluczowe:

Jan Sebastian Bach, styl polski, polskie tańce, polonaise


Opublikowane
2019-10-01

Cited By / Share

Paczkowski, S. (2019). Szymon Paczkowski’s comments on Steven Zohn’s review. Muzyka, 64(3), 121–122. https://doi.org/10.36744/m.136

Autorzy

Szymon Paczkowski 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0001-7233-7620

Statystyki

Abstract views: 66
PDF downloads: 77


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.