Grzegorz Joachimiak, „Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku”, Wrocław 2020

Katarzyna Spurgjasz


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2696-1577

Abstrakt

Recenzja książki: Grzegorz Joachimiak, Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku, Wrocław 2020.

Jest to pierwsza monografia krzeszowskich tabulatur lutniowych – piętnastu rękopiśmiennych ksiąg spisanych i użytkowanych w kręgu krzeszowskiego klasztoru cystersów, w których znalazło się w sumie ponad dwa tysiące utworów na lutnię. Grzegorz Joachimiak przedstawia w publikacji zarówno sam zespół źródeł i jego historię, jak i repertuar, jego konteksty kulturowe, sylwetki kompozytorów i kwestie wykonawcze.


Słowa kluczowe:

lutnia, tabulatura, Krzeszów, Cystersi, XVIII wiek, muzyka instrumentalna

Joachimiak, Grzegorz. Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
  Google Scholar

Joachimiak, Grzegorz. „Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny.” Dysertacja doktorska. Uniwersytet Wrocławski, 2016.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-07-08

Cited By / Share

Spurgjasz, K. (2022). Grzegorz Joachimiak, „Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku”, Wrocław 2020 . Muzyka, 67(2), 170–174. https://doi.org/10.36744/m.1299

Autorzy

Katarzyna Spurgjasz 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-2696-1577

Statystyki

Abstract views: 24
PDF downloads: 22


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Spurgjasz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.