Antonina Campi. Glosy do biografii

Barbara Chmara-ŻaczkiewiczAbstrakt

Komunikat przybliża kilka mniej znanych faktów z życia śpiewaczki Antoniny Campi. Żyjąca na przełomie XVIII i XIX w. artystka była córką dyrygenta i skrzypka orkiestry lubelskiej katedry, Miklaszewicza. Karierę artystyczną rozpoczęła w Warszawie, ale szybko trafiła do Pragi i Wiednia, gdzie została zaproszona przez Emanuela Schikanedera, wybitnego i wpływowego znawcę teatru i reżysera, do udziału w inauguracji działalności Theater an der Wien. Od tego momentu stała się jedną z największych primadonn swoich czasów, uwielbianą zarówno w stolicy Austro-Węgier, jak i w innych ośrodkach europejskich.

Słowa kluczowe:

Antonina Campi, opera wiedeńska, śpiewaczki XIX w.

„Antonia Campi k.k. Hofopern-Sängerinn, gestorben im October 1822”. Allgemeine musikalische Zeitung [Wiedeń] 6, nr 86 (1822): 681–684.
  Google Scholar

Becker, Carl Ferdinand. Die Tonkünstler des neunzehnten Jahrhunderts. Ein Kalendarisches Handbuch zur Kunstgeschichte von […]. Leipzig: Kössling’sche Buchhandlung, 1849.
  Google Scholar

Blum, Robert, Hermann Marggraff, Carl Herloßsohn. Allgemeines Theater-Lexikon oder Encyklopädie alles Wissenswerthen für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde […] herausgegeben von […]. T. 1–3. Altenburg–Leipzig: H.A. Pierer, 1839–42.
  Google Scholar

Böckh, Franz Heinrich, red. Wiens lebende Schriftsteller, Künstler und Dilettanten im Kunstfache: dann Bücher-, Kunst und Naturschätze und andere Sehenswürdigkeiten dieser Haupt- und Residenz-Stadt; ein Handbuch für Einheimische und Fremde. Wien: B.Ph. Bauer, 1822.
  Google Scholar

„Campi, Antonina”. W: Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, red. Zbigniew Raszewski, 77–78. Warszawa: PWN, 1973.
  Google Scholar

Chmara-Żaczkiewicz, Barbara. „Kaczkowski, Joachim”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 5, 3–4. Kraków: PWM, 1997.
  Google Scholar

Das Burgtheater. Statistischer Rückblick auf die Tätigkeit und die Peritonealverhältnisse während der Zeit vom 8 April 1776 bis 1 Jänner 1913, opr. Otto Rub. Wien: Kneppler, 1913.
  Google Scholar

Dlabač, Gottfried Johann. Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen. Prag: G. Haase, 1815.
  Google Scholar

Eisenberg, Ludwig. Ludwig Eisenberg’s grosses biographisches Lexikon der deutschen Buhne im 19. Jahrhundert. Leipzig: Paul List, 1903.
  Google Scholar

Eisenberg, Ludwig. Das geistige Wien: Künstler- und Schriftsteller-Lexikon. T. 1. Wien: C. Daberkow, 1893.
  Google Scholar

Kański, Józef. „Campi, Miklaszewiczówna-Leonowicz”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 2, 20. Kraków: PWM, 1984.
  Google Scholar

Karasowski, Maurycy. „Pani Campi (Miklaszewiczówna)”. Księga Świata 1, cz. 1 (1859): 18–22.
  Google Scholar

„Koncert Pani Campi dnia 15 b.m.”. Tygodnik Muzyczny 1, nr 21 (1820): 83.
  Google Scholar

„O Pani Campi. Z Wiedeńskiej Gazety Muzycznej dnia 22 Lipca 1820 roku nro 59”. Tygodnik Muzyczny 1, nr 17 (1820): 67.
  Google Scholar

„O pierwszym koncercie Pani Campi (z gazet Warszawskich)”. Tygodnik Muzyczny 1, nr 18 (1820): 71.
  Google Scholar

Podobińska, Klaudia. „Teyber, Franz”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 11, 73–74. Kraków: PWM, 2009.
  Google Scholar

Pohl, Carl Ferdinand. Denkschrift aus Anlass des hundertjährigen Bestehens […] der Tonkünstler in Wien. Wien: nakładem autora, 1871.
  Google Scholar

„Śladami Antoniny Campi z Miklaszewiczów. Online 2020”, https://www.spotkaniakultur.com/pl/node/2484, dostęp 28 XI 2021.Oettinger, Edouard-Marie. Moniteur des Dates. T. 1. Dresden: nakładem autora, 1866.
  Google Scholar

Wurzbach, Constantin. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. T. 3. Wien: Verlag der Universitäts-Buchdruckerei von L.C. Zamarski, 1858.
  Google Scholar

Zduniak, Maria. Muzyka i muzycy polscy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
  Google Scholar

Żórawska-Witkowska, Alina. Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, 1995.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-04-27

Cited By / Share

Chmara-Żaczkiewicz, B. (2022). Antonina Campi. Glosy do biografii. Muzyka, 67(1), 143–150. https://doi.org/10.36744/m.1183

Autorzy

Barbara Chmara-Żaczkiewicz 

Statystyki

Abstract views: 32
PDF downloads: 26


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Barbara Chmara-Żaczkiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.