Małgorzata Szyszkowska, Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania, Warszawa 2017

Krzysztof Guczalski


Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1419-5748

Abstrakt

Recenzja książki


Słowa kluczowe:

filozofia muzyki, estetyka muzyki

Pobierz


Opublikowane
2019-10-01

Cited By / Share

Guczalski, K. (2019). Małgorzata Szyszkowska, Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania, Warszawa 2017. Muzyka, 64(3), 132–142. https://doi.org/10.36744/m.114

Autorzy

Krzysztof Guczalski 

Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0002-1419-5748

Statystyki

Abstract views: 105
PDF downloads: 123


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.