Zjawisko muzycznych idées fixes w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: w poszukiwaniu genezy i interpretacji

Oskar Łapeta


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-1036-3262

Abstrakt

Przedmiotem refleksji w niniejszym studium są dwie myśli muzyczne, obsesyjnie powracające w wielu dziełach Eugeniusza Morawskiego, będące wręcz emblematem jego stylu kompozytorskiego. Pierwszą z nich jest motyw dzwonów (pematy symgoniczne oparte na utworach Edgara Allana Poego, Nevermore i Ulalume, balety Świtezianka i Miłość, muzyka do sztuki Juliusza Słowackiego Lilla Weneda), drugą zaś – temat kojarzony w dziełach programowych kompozytora ze śmiercią kobiety (Nevermore i Świtezianka). Obie myśli powracają stale w poematach symfonicznych, baletach i muzyce scenicznej Morawskiego, uzasadniając tym samym określenie ich mianem idée fixe.


Słowa kluczowe:

Eugeniusz Morawski, idée fixe, Ulalume, Nevermore, Świtezianka, Lilla Weneda, Miłość

Pobierz


Opublikowane
2019-10-01

Cited By / Share

Łapeta, O. (2019). Zjawisko muzycznych idées fixes w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: w poszukiwaniu genezy i interpretacji. Muzyka, 64(3), 69–89. https://doi.org/10.36744/m.92

Autorzy

Oskar Łapeta 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0003-1036-3262

Statystyki

Abstract views: 225
PDF downloads: 145