Michał Klubiński, Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej, Kraków 2017


Abstrakt

Recenzja książki: Michał Klubiński, Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej, Kraków 2017


Słowa kluczowe

Bohdan Wodiczko; dyrygent; kultura muzyczna; muzyka polska; muzyka XX wiekuPociej, Bohdan. Bohdan Wodiczko. PWM: Kraków 1964.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-09


Ciesielski, R. (2021). Michał Klubiński, Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej, Kraków 2017. Muzyka, 66(2), 182-188. https://doi.org/10.36744/m.913

Rafał Ciesielski 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7420-9649Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.