Odpowiedź na recenzję książki „Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy”

Rafał Ciesielski


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7420-9649

Abstrakt

Odpowiedź autora na recenzję książki „Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy” autorstwa Magdaleny Dziadek, opublikowaną w Muzyce 66 (2021) nr 2, s. 177–181.


Słowa kluczowe:

jazz, krytyka muzyczna

Ciesielski, Rafał. Polska krytyka jazzowa XX wieku Zagadnienia i postawy. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2017.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-13

Cited By / Share

Ciesielski, R. (2022). Odpowiedź na recenzję książki „Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy”. Muzyka, 66(4), 168–171. https://doi.org/10.36744/m.1082

Autorzy

Rafał Ciesielski 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0001-7420-9649

Statystyki

Abstract views: 166
PDF downloads: 142


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Rafał Ciesielski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.