Studies on the reception of Italian music in central-eastern Europe in the 16th and 17th century, ed. Marina Toffetti, Kraków 2018

Tomasz Jeż


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-7419-3672

Abstrakt

Recenzja książki pod red. Mariny Toffetti Studies on the reception of Italian music in central-eastern Europe in the 16th and 17th century, Kraków 2018


Słowa kluczowe:

muzyka włoska, muzyka Europy Środkowo-Wschodniej, muzyka XVI i XVII wieku

Pobierz


Opublikowane
2019-04-01

Cited By / Share

Jeż, T. (2019). Studies on the reception of Italian music in central-eastern Europe in the 16th and 17th century, ed. Marina Toffetti, Kraków 2018. Muzyka, 64(1), 155–158. https://doi.org/10.36744/m.250

Autorzy

Tomasz Jeż 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-7419-3672

Statystyki

Abstract views: 165
PDF downloads: 136


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.