Studies on the reception of Italian music in central-eastern Europe in the 16th and 17th century, ed. Marina Toffetti, Kraków 2018

Tomasz Jeż


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-7419-3672

Abstrakt

Recenzja książki pod red. Mariny Toffetti Studies on the reception of Italian music in central-eastern Europe in the 16th and 17th century, Kraków 2018


Słowa kluczowe:

muzyka włoska, muzyka Europy Środkowo-Wschodniej, muzyka XVI i XVII wieku

Pobierz


Opublikowane
2019-04-01

Cited By / Share

Jeż, T. (2019). Studies on the reception of Italian music in central-eastern Europe in the 16th and 17th century, ed. Marina Toffetti, Kraków 2018. Muzyka, 64(1), 155–158. https://doi.org/10.36744/m.250

Autorzy

Tomasz Jeż 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-7419-3672

Statystyki

Abstract views: 70
PDF downloads: 81


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.