Podróże koncertowe Henryka Wieniawskiego do Norwegii

Dagmara Łopatowska-Romsvik


Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9283-0161

Abstrakt

W szeregu publikacji poświęconych życiu i działalności koncertowej Henryka Wieniawskiego wiadomo, że Henryk Wieniawski był nierzadkim gościem na estradach koncertowych Danii Szwecji. Znane są bliższe informacje na temat wielu wyjazdów do tych krajów oraz koncertów, które w nich dawał. W pracach tych znajdujemy także wzmianki na temat koncertów skrzypka w Norwegii. Dane te są jednak bardzo ogólne, a daty tych wydarzeń nierzadko podawane są błędnie lub niekonsekwentnie. Tekst ten powstał w wyniku badań nad kontaktami Henryka Wieniawskiego z norweską publicznością przeprowadzonych na materiałach źródłowych. Badania te pozwoliły ustalić, że artysta odwiedził Norwegię trzykrotnie. Jego przyjazdy organizowane były przez biuro koncertowe Carla Warmutha, działające w stolicy w tym czasie. Podczas każdej z podróży Wieniawski dał tam co najmniej kilka koncertów. Badania wykazały również, że skrzypek koncertował nie tylko w stolicy Norwegii, ale również w innych miastach południowej części kraju. Udało się odtworzyć programy poszczególnych występów artysty na podstawie zachowanych programów. Z tekstów prasowych poświęconych wizytom Wieniawskiego zaś wyłoniła się atmosfera, jaka towarzyszyła jego koncertom – był tam zawsze entuzjastycznie przyjmowany, a sale koncertowe podczas jego występów były pełne. Po śmierci artysty jednak prasa właściwie o nim zapomniała. Przetrwała, wszakże, jego muzyka, którą wykonywali w kolejnych dekadach zarówno artyści zagraniczni, jak i muzycy norwescy.  


Słowa kluczowe:

życie muzyczne w Norwegii, Ole Bull, Edvard Grieg, Carl Warmuth

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By / Share

Łopatowska-Romsvik, D. (2019). Podróże koncertowe Henryka Wieniawskiego do Norwegii. Muzyka, 64(4), 150–166. https://doi.org/10.36744/m.229

Autorzy

Dagmara Łopatowska-Romsvik 

Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0002-9283-0161

Statystyki

Abstract views: 197
PDF downloads: 239


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.