Bernard Piotrowski, „Edvard Grieg. Życie – fascynacje – dramaty”, Poznań 2010; Agnieszka Dybowska-Błoch, „Edvard Grieg. Życie i Twórczość 1843–1907”, Toruń 2019

Dagmara Łopatowska-Romsvik


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9283-0161

Abstrakt

Przedmiotem tekstu recenzyjnego są dwie publikacje monograficzne poświęcone Edvardowi Griegowi: Bernarda Piotrowskiego Edvard Grieg. Życie – Fascynacje – Dramaty oraz Agnieszki Dybowskiej-Błoch Edvard Grieg. Życie i twórczość 1843–1907. Są to jedyne tego typu pozycje w języku polskim. Wyszły one spod piór nie muzykologów, lecz skandynawistów. Z powodu popularności muzyki norweskiego twórcy w Polsce, a więc szerokiego zasięgu tych publikacji, za konieczną uznałam ich wieloaspektową ocenę. Równoczesne omówienie dwóch pozycji dotyczących tego samego twórcy pozwala na porównanie różnych sposobów przedstawienia sylwetki i dorobku artysty. Rozważana jest wartość tych pozycji dla szerokiego grona odbiorców, jak i dla osób szczególnie zainteresowanych muzyką i dla muzykologów.


Słowa kluczowe:

Edvard Grieg, monografia

Andersen, Rune J. Edvard Grieg. Et kjempende menneske. Oslo: Cappelen, 1993.
  Google Scholar

Anker, Øyvind. „Knut Dale – Edv. Grieg – Johan Halvorsen”. W: Grieg og folkemusikken: en artikkelsamling, 44–58. Oslo: Landslaget Musikk i Skolen, 1992.
  Google Scholar

Benestad, Finn, Dag Schjelderup-Ebbe. Edvard Grieg – mennesket og kunstneren. Oslo: Aschehoug, 1980.
  Google Scholar

Benestad, Finn, Harald Herresthal, Heinrich W. Schwab. „Grieg, Edvard Hagerup”. W: MGG, Personnenteil. T. 8 Gri-Hil, 1–23. Kassel–Stuttgart–Weimar: Bärenreiter, 2002.
  Google Scholar

Benestad, Finn. Edvard Grieg. Brev i utvalg. 1862–1907. T. 2. Oslo: Aschehoug, 1998.
  Google Scholar

Bielawski, Ludwik. Rytmika polskich pieśni ludowych. Kraków: PWM, 1970.
  Google Scholar

Bjørndal, Arne. „Edvard Grieg og folkemusikken”. Frå Fjon til Fusa 4 (1951): 72–103.
  Google Scholar

Bøe, Finn. Trekk av Edvard Griegs personlighet. Oslo: Tanum, 1949.
  Google Scholar

Chybiński, Adolf. „David Monrad Johansen: Edvard Grieg. Oslo 1934, Gyldendal Norsk Forlag”. Muzyka Polska 1, nr 4 (1934): 328–329.
  Google Scholar

Chybiński, Adolf. „Yvonne Rokseth: Grieg. W kolekcji «Maitres de la Musique Ancienne et Moderne», Paryż 1933, «Les Editions Rieder»”. Muzyka Polska 1, nr 2 (1934): 157.
  Google Scholar

Dahlig-Turek, Ewa. „Rytmy polskie” w muzyce XVI–XIX wieku. Studium morfologiczne. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2006.
  Google Scholar

Dalaker, Ingrid Loe. Thomas Tellefsen w norweskiej i francuskiej kulturze muzycznej, przekł. Maria Gołębiewska-Bijak. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2014.
  Google Scholar

Dybowska-Błoch, Agnieszka. Edvard Grieg. Życie i twórczość 1843–1907. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
  Google Scholar

Dziadek, Magdalena. „Powstanie i pierwszy okres działalności Filharmonii (1901–1908)”. W: 100 lat Filharmonii w Warszawie. 1901–2001, red. Maria Bychawska, Henryk Schiller. Warszawa: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Filharmonia Narodowa, 2001.
  Google Scholar

Edward Grieg i jego czasy, red. Wojciech Stępień. Katowice: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach–Frodo, 2016.
  Google Scholar

Finck, Henry Theophilus. Edvard Grieg. London: J. Lane, 1905.
  Google Scholar

Fog, Dan. Grieg-Katalog. Verzeichnis der im Druck erschienenen Kompositionen von Edvard Grieg, København: Dan Fog, 1980.
  Google Scholar

Freiheiter, Jerzy. „O harmonice Edwarda Griega”. Kwartalnik Muzyczny 4, nr 16 (1932): 716–744.
  Google Scholar

Grab, Ulâna. Muzikologìâ âk unìversitets'ka disciplìna. L'vìvs'ka muzikologìčna škola Adol'fa Hibìns'kogo (1912–1941). L’viv: Vidavnictvo Ukraìns'kogo Katolic'kogo Universitetu, 2009.
  Google Scholar

Grinde, Nils. Norsk musikkhistorie. Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år. Oslo: Universitetsforlaget, 1971.
  Google Scholar

Gwizdalanka, Danuta. Historia muzyki. Cz. 2, Barok – Klasycyzm – Romantyzm. Kraków: PWM, 2006.
  Google Scholar

Gwizdalanka, Danuta. Przewodnik po muzyce kameralnej. Kraków: PWM, 1998.
  Google Scholar

Herresthal, Harald. Nasjonsbyggerne. Edvard Grieg og Ole Bull. Oslo: Unipub, 2011.
  Google Scholar

Hławiczka, Karol. „Ze studiów nad historią poloneza”. Muzyka 10, nr 2 (1965): 33–46.
  Google Scholar

Kowalska, Małgorzata. ABC historii muzyki. Kraków: PWM, 2001.
  Google Scholar

Łopatowska-Romsvik, Dagmara. Adolf Chybiński a Norwegia. Muzyka 62, nr 1 (2017): 127–141.
  Google Scholar

Monrad-Johansen, David. Edvard Grieg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1934.
  Google Scholar

Niepokój i poszukiwanie. Polscy i norwescy twórcy czasu przełomów, red. Maciej Janicki, Marta Tabakiernik, Anna Adamusińska-Tasak, Łukasz Pisarzewski. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2016.
  Google Scholar

Perkowska-Waszek, Małgorzata. Diariusz koncertowy Paderewskiego. Kraków: PWM, 1990.
  Google Scholar

Piotrowski, Bernard. Edvard Grieg. Życie — fascynacje — dramaty. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.
  Google Scholar

Piotrowski, Bernard. Integracja Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.
  Google Scholar

Piotrowski, Bernard. Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej. Poznań: UAM, 2006.
  Google Scholar

Piotrowski, Bernard. Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją 1884–1907. Poznań: UAM, 1974.
  Google Scholar

Poszowski, Antoni. Harmonia tonalna. Gdańsk: PWSM, 1974.
  Google Scholar

Sikorski, Kazimierz. Harmonia. Cz. 2. Kraków: PWM, 2001.
  Google Scholar

Stęszewska, Zofia. „Tańce polskie we Włoszech w XVI–XVII wieku”. Muzyka 15, nr 1 (1970): 15–30.
  Google Scholar

Stęszewski, Jan. „Morfologia rytmów mazurkowych na Mazowszu Polnym”. Muzyka 4, nr 4 (1959): 147–159.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-10 — zaktualizowane 2022-12-31

Cited By / Share

Łopatowska-Romsvik, D. (2022). Bernard Piotrowski, „Edvard Grieg. Życie – fascynacje – dramaty”, Poznań 2010; Agnieszka Dybowska-Błoch, „Edvard Grieg. Życie i Twórczość 1843–1907”, Toruń 2019. Muzyka, 67(4), 183–191. https://doi.org/10.36744/m.1545 (Original work published 10 luty 2023)

Autorzy

Dagmara Łopatowska-Romsvik 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0002-9283-0161

Statystyki

Abstract views: 106
PDF downloads: 53


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Dagmara Łopatowska-Romsvik

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.