Konrad Zawiłowski – doktor muzykologii solistą Wiener Hofoper. Kariera sceniczna

Recenzowany

Michał Piekarski


Instytut Historii Nauki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5045-6100

Abstrakt

Konrad Zawiłowski (ur. 1880 r. w Krakowie, zm. 1952 w Berlinie) odznaczył się jako pierwszy polski muzykolog, absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego w 1902 r. Bardziej spektakularna była jednak jego kariera artystyczna. W 1903 r. debiutował na scenie Opery Warszawskiej, następnie występował w Teatrze Miejskim we Lwowie, po czym przez trzy sezony (1904–1907) był głównym barytonem wiedeńskiej Hofoper, do której zaangażowany został przez Gustava Mahlera. W tym czasie odznaczył się tez jako pierwszy Polak, solista Festspielhais w Bayreuth (1904 r.). 

Dziś postać Zawiłowskiego jest zapomniana, zarówno jako muzykologa, jak i artysty. Poświęcone Zawiłowskiemu hasło w Encyklopedii Muzycznej PWM jest wyjątkowo skromne i lakoniczne (bez podanej bibliografii). O Zawiłowskim nie pisano także z okazji Roku Moniuszkowskiego, choć jego praca doktorska poświęcona była właśnie Stanisławowi Moniuszce. Również w 2019 r. podczas wystawy zorganizowanej w Wiedniu z okazji jubileuszu 150-lecia Wiener Staatsoper (Hofoper) całkowicie zabrakło informacji na jego temat. Nieliczne wzmianki dotyczące Zawiłowskiego pojawiają się dziś w pojedynczych pracach. Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie sylwetki Zawiłowskiego jako artysty śpiewaka, znanego zarówno polskim scenom operowym jak i wielu teatrom w Austrii i Niemczech. Postawione zostało też pytanie dotyczące wyboru przez Zawiłowskiego studiów muzykologicznych oraz kariery zawodowego śpiewaka. W badaniach nad życiorysem i karierą Zawiłowskiego zostały wykorzystane materiały zgromadzone w Archiv der Universität Wien, a przede wszystkim szereg czasopism wydawanych w Wiedniu, Berlinie, Warszawie, Lwowie i Krakowie. Autor posłużył się także afiszami teatralnymi oraz bazą internetową Wiener Staatsoper. W zdecydowanej większości dostarczają one całkowicie nieznanych dotąd informacji.

Instytucje finansujące

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Memorandum of Understanding” realizowanego przez Polską Akademię Nauk i Österreichische Akademie der Wissenschaften


Büchl, Alois. „Walter Gustav”. W: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil, red. Ludwig Finscher. T. 17, 442–443. Kassel: Bärenreiter Verlag, 2007.
  Google Scholar

Chmara-Żaczkiewicz, Barbara. „Reszke Jan”. W: Encyklopedia muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 8, 368–369. Kraków: PWM, 2004.
  Google Scholar

Chmara-Żaczkiewicz, Barbara. „Zboińska-Ruszkowska Helena”, w: Encyklopedia muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 12, 338–339. Kraków: PWM, 2012.
  Google Scholar

Corpus studiorosum Universitatis Iagelloniae in saeculis XVIII-XX, red. Krzysztof Stopka. T. 3. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015.
  Google Scholar

Danuser, Hermann. „Mahler Gustav”. W: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil, red. Ludwig Finscher. T. 11, 813–855. Kassel: Bärenreiter-Verlag, 2004.
  Google Scholar

Dictionary of German Biography, red. Walther Killy. T. 10. München: de Gruyter, 2006.
  Google Scholar

Encyklopedia Teatru Polskiego, https://encyklopediateatru.pl, dostęp 21 XI 2022.
  Google Scholar

Großes Sänger Lexikon, red. Karl J. Kutsch, Leo Riemens. T. 5. München: Gruyter de Saur, 2003.
  Google Scholar

Janczewska-Słomko, Katarzyna, Bożenna Różniatowska. Muzycy pedagodzy urodzeni do 1871 roku w kulturze polskiej. Warszawa: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, 2018.
  Google Scholar

Jubiläumsausstelung. 100 Jahre Wiener Oper am Ring, red. Alexander Witeschnik. Wien: Österreichische Bundesregierung, 1969.
  Google Scholar

Kaczyński, Tadeusz. Dzieje sceniczne „Halki”. Kraków: PWM, 1969.
  Google Scholar

Kański, Józef. „Zawiłowski Konrad”. W: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 12, 337. Kraków: PWM, 2012.
  Google Scholar

Korolewicz-Waydowa, Janina. Sztuka i życie. Mój pamiętnik. Wrocław: Ossolineum, 1969.
  Google Scholar

Kozak-Wawrzyńska, Zofia. Kultura muzyczna Warszawy 1879–1901 jako tło działalności Instytutu Muzycznego w latach 1879–1901. Warszawa: PWSM, 1969.
  Google Scholar

Kwiecińska, Agata. „Polscy śpiewacy w Bayreuth. Niezbadana historia”, https://www.dw.com/pl/polscy-%C5%9Bpiewacy-w-bayreuth-niezbadana-historia/a-45050864, dostęp 23 IX 2022.
  Google Scholar

Markiewicz, Leon. „Didur Adam”. W: Encyklopedia muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 2, 409–410. Kraków: PWM, 1984.
  Google Scholar

Mazepa, Leszek. Adam Didur we Lwowie. Wrocław: Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, 2002.
  Google Scholar

Pajączkowski, Franciszek. Teatr lwowski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900–1906. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1960.
  Google Scholar

Piekarski, Michał. „Lemberg und Wien. Ein Beitrag zur Geschichte der musikalischen Beziehungen zwischen beiden Städten”. Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 10 (2019): 259–273.
  Google Scholar

Portale di varia cultura, „Hans Pfitzner”, https://www.rodoni.ch/PFITZNER/pfitzner.pdf, dostęp 26 X 2022.
  Google Scholar

Reiss, Józef. Almanach muzyczny Krakowa. T. 1. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1939.
  Google Scholar

Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, red. Zbigniew Raszewski. Warszawa: PWN, 1973.
  Google Scholar

Sołtys, Maria Ewa. Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtysów. Wrocław: Ossolineum, 2008.
  Google Scholar

Weiss, Walter M. Wien. Eine Stadt in Biographien. München: Merian, 2015.
  Google Scholar

Wiener Staatsoper Suchergebnis, https://archiv.wiener-staatsoper.at/search/person/8751, dostęp 5 VI 2019.
  Google Scholar

Wypych-Gawrońska, Anna. „Opery Mozarta w teatrze polskim w latach 1832–1918”. Res Facta Nova 10 (2008): 149–164.
  Google Scholar

Zieziula, Grzegorz, opr. „Korespondencja Romana Statkowskiego z lat 1899–1913”. Muzyka 56, nr 1 (2011): 63–128.
  Google Scholar

Życzkowski, Józef. Gaudeamus igitur… Dzieje Krakowskiego Chóru Akademickiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-17

Cited By / Share

Piekarski, M. (2023). Konrad Zawiłowski – doktor muzykologii solistą Wiener Hofoper. Kariera sceniczna. Muzyka, 68(2), 49–71. https://doi.org/10.36744/m.1771

Autorzy

Michał Piekarski 

Instytut Historii Nauki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-5045-6100

Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 89


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Michał Piekarski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.