Pół wieku „Tristana i Izoldy” Ryszarda Wagnera na scenach operowych Paryża (1899–1949)

Michał Piotr Mrozowicki


Uniwersytet Gdański (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8184-9337

Abstrakt

Artykuł opisuje historię paryskich przedstawień Tristana i Izoldy Wagnera, skupiając się na trzech okresach: Belle Epoque, dwudziestoleciu międzywojennym i latach czterdziestych XIX wieku. Autor przypomina obsady i recenzje prasowe głównych przedstawień tego muzycznego dramatu. Premiera Tristana w Operze Paryskiej odbyła się 14 grudnia 1904 roku pod dyrekcją Paula Taffanela. Wcześniej dzieło to wystawiane było w języku francuskim nie tylko za granicą – w Brukseli i Monte Carlo, w teatrach operowych prowincji francuskich, ale także w teatrach paryskich, Nouveau-Théâtre (w 1899) i Théâtre du Château-d'Eau (w 1902 r.) – z prywatnych inicjatyw Charlesa Lamoureux, Willy’ego Schütza i Alfreda Cortota. W okresie międzywojennym Tristana wystawiali w Paryżu – w latach dwudziestych XX wieku – artyści włoscy i holenderscy (pod dyrekcją Tullio Serafina i Alberta Van Raalte) oraz drugi paryski teatr operowy – Opéra-Comique (najpierw pod dyrekcją Désiré-Émile’a Inghelbrechta najpierw, a następnie pod rządami Alberta Wolffa). Po ponownym pojawieniu się Tristana i Izoldy w repertuarze Opery Paryskiej w 1930 r. doszło do niezwykłej rywalizacji dwóch paryskich teatrów operowych grających ten dramat w tym samym czasie. Wspomniane w artykule niezwykłe wykonania Tristana i Izoldy dali w Paryżu artyści niemieccy (lub austriaccy) pod dyrekcją Franza Schalka, Karla Elmendorffa, Leo Blecha, Franza von Hoesslina i oczywiście Wilhelma Furtwänglera w latach trzydziestych. Prawie 90 lat po tak zwanym „sezonie anglo-amerykańskim” w Théâtre des Champs-Élysées, Opera Paryska zapowiada siedem przedstawień prawdziwego anglo-amerykańskiego Tristana, które odbędą się w styczniu i lutym 2023 roku z udziałem amerykańskich i brytyjskich artystów w rolach głównych.


Słowa kluczowe:

recepcja Wagnera we Francji, Tristan i Izolda, historia opery

Casanova, Nicole. Isolde 39 – Germaine Lubin. Paris: Flammarion 1974.
  Google Scholar

Mrozowicki, Michał Piotr. „Decydująca batalia – Rzecz o francuskich Lohengrinach”. Muzyka 63, nr 4 (2018): 3–37.
  Google Scholar

Mrozowicki, Michał Piotr. Richard Wagner et sa réception en France, t. 3 La Belle époque 1893–1914. Lyon: Symétrie, 2020.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-10

Cited By / Share

Mrozowicki, M. P. (2023). Pół wieku „Tristana i Izoldy” Ryszarda Wagnera na scenach operowych Paryża (1899–1949). Muzyka, 67(4), 23–62. https://doi.org/10.36744/m.1536

Autorzy

Michał Piotr Mrozowicki 

Uniwersytet Gdański Polska
https://orcid.org/0000-0001-8184-9337

Statystyki

Abstract views: 24
PDF downloads: 16


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Michał Piotr Mrozowicki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.