Iwona Lindstedt, „«Piszę tylko muzykę». Kazimierz Serocki”, Kraków 2020

Agnieszka Draus


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-9709-2930

Abstrakt

Recenzja książki: Iwona Lindstedt, „Piszę tylko muzykę”. Kazimierz Serocki, Kraków 2020.

Książka Iwony Lindstedt o Serockim to jedna z najbardziej wartościowych propozycji PWM-u, adresowana do szerokiego odbiorcy. Jest lekturą wymagającą i obszerną, gdyż wymyka się kategorii popularnych dziś wydań kieszonkowych, ocierających się niebezpiecznie o zarzut „wszystkiego i niczego jednocześnie“. Nie uwodzi również czytelnika socjotechniczną narracją odbrązawiania mitów czy sensacyjnych wątków - które są może i poczytnie atrakcyjne, lecz nieraz dalekie od tzw. prawdy możliwie najsilniej zobiektywizowanej. Stanowi za to rzetelny, porządnie udokumentowany obraz kompozytora i jego dzieła, od genezy do rezonansu, z całą mocą należnej mu powagi, ale z lekkością języka powieści, która wciąga w historię postaci absolutnie dla polskiej kultury wyjątkowej.


Słowa kluczowe:

Kazimierze Serocki, muzyka polska, muzyka wspołczesna, muzyka awangardowa, biografia

Kienik, Tomasz. Sonorystyka Kazimierza Serockiego. Wrocław: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, 2016.
  Google Scholar

Miłosz, Czesław. Zniewolony umysł, http://niniwa22.cba.pl/milosz_ketman.htm, dostęp 16 VII 2022.
  Google Scholar

Tomaszewski, Mieczysław. Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans. Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, 2000.
  Google Scholar

Zieliński, Tadeusz A. O twórczości Kazimierza Serockiego. Kraków: PWM, 1985.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-11-09

Cited By / Share

Draus, A. (2022). Iwona Lindstedt, „«Piszę tylko muzykę». Kazimierz Serocki”, Kraków 2020. Muzyka, 67(3), 168–173. https://doi.org/10.36744/m.1410

Autorzy

Agnieszka Draus 

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0001-9709-2930

Statystyki

Abstract views: 17
PDF downloads: 20


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Draus

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.