„Music as Heritage: Historical and Ethnographic Perspectives”, red. Barley Norton, Naomi Matsumoto, London–New York 2019

Marzanna Popławska


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-0734-7758

Abstrakt

Recenzja książki: Music as Heritage: Historical and Ethnographic Perspectives, red. Barley Norton, Naomi Matsumoto, London–New York 2019


Słowa kluczowe:

niematerialne dziedzictwo kulturowe, etnomuzykologia, etnografia

Howard, Keith. Preserving Korean Music: Intangible Cultural Properties as Icons of Identity. Ashgate: Aldershot, 2006.
DOI: https://doi.org/10.1163/9789004213630   Google Scholar

Howard, Keith, red. Music as Intangible Cultural Heritage: Policy, Ideology, and Practice in the Preservation of East Asian Traditions. SOAS Musicology Series. Abingdon: Routledge, 2012.
  Google Scholar

Machin-Autenrieth, Matthew. Flamenco, Regionalism and Musical Heritage in Southern Spain. Abingdon: Routledge, 2016.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315582504   Google Scholar

de-Miguel-Molina, Blanca, and others, eds. Music as Intangible Cultural Heritage: Economic, Cultural and Social Identity. Berlin: Springer, 2021.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-76882-9   Google Scholar

Poplawska, Marzanna. “Intangible Cultural Heritage and Policy Making in Poland.” In: Cultural Mapping and Musical Diversity, ed. Britta Sweers and Sarah Ross, 194-209. Sheffield: Equinox, 2020.
  Google Scholar

Sweers, Britta, and Sarah Ross, eds. Cultural Mapping and Musical Diversity. Sheffield: Equinox, 2020.
  Google Scholar

Tunbridge, John. Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-07-08

Cited By / Share

Popławska, M. (2022). „Music as Heritage: Historical and Ethnographic Perspectives”, red. Barley Norton, Naomi Matsumoto, London–New York 2019. Muzyka, 67(2), 166–179. https://doi.org/10.36744/m.1298

Autorzy

Marzanna Popławska 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-0734-7758

Statystyki

Abstract views: 28
PDF downloads: 12


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Marzanna Popławska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.