„Tabulaturae Braunsbergenses-Olivenses”, red. Marcin Szelest, t. 1–3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2021

Kateryna Schöning

Universität Wien
https://orcid.org/0000-0003-1270-4294

Abstrakt

Recenzja edycji krytycznej Tabulaturae Braunsbergenses-Olivenses, red. Marcin Szelest, t. 1–3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2021

Słowa kluczowe:

edycja krytyczna, źródła muzyczne, tabulatura organowa, muzyka XVII wieku

Leszczyńska, Agnieszka. ‘Emanuel Wurstisen, His Tablature and Links to Poland. Lute Music with Medicine in the Background’. Muzyka 65, no. 2 (2020): 3–24.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.445   Google Scholar

Szelest, Marcin. „The Repertoire of the Braunsberg/Oliva Organ Tablatures and Its Sources”. In: Universalia et particularia. Ars et praxis Societatis Jesu in Polonia, eds. Bogna Bohdanowicz and Tomasz Jeż, 149–197. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018 (= Fontes Musicæ in Polonia, B/III).
  Google Scholar


Opublikowane
2022-04-27

Cited By / Share

Schöning , K. . (2022). „Tabulaturae Braunsbergenses-Olivenses”, red. Marcin Szelest, t. 1–3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2021. Muzyka, 67(1), 170–173. https://doi.org/10.36744/m.1186

Autorzy

Kateryna Schöning  
https://orcid.org/0000-0003-1270-4294

Statystyki

Abstract views: 19
PDF downloads: 16


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Kateryna Schöning

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.