Odnalezione przez ekipę KZSP ikony z supraskiego ikonostasu cerkwi pw. Zwiastowania NMP zakupione przez Muzeum Ikon w Supraślu. Otwarcie nowej ekspozycji


Abstrakt

Relacja z otwarcia 6 grudnia 2019 r w Muzeum Ikon w Supraślu ekspozycji stałej w Sali Podlasie pt. Ikony-relikty podlaskich Świątyń. Uroczystość została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, którego Muzeum Ikon jest oddziałem.


Słowa kluczowe

Ikony; Muzeum Ikon; Supraśl; cerkiew Zwiastowania NMP

Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. 12, Województwo podlaskie (białostockie), z. 3, Powiat białostocki, red. Marcin Zgliński, Katarzyna Kolendo-Korczak, Oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński, Warszawa 2016, s. XLIX, 200, 252, il. 986-989; por.

Kolendo-Korczak, Katarzyna, Michalczyk, Zbigniew, Zgliński, Marcin, W sprawie odnalezienia w Topilcu reliktów ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, Biuletyn Historii Sztuki, LXXX: 2018, nr 2, s. 401-405.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-02


Zalewska, E., & Michalczyk , Z. (2020). Odnalezione przez ekipę KZSP ikony z supraskiego ikonostasu cerkwi pw. Zwiastowania NMP zakupione przez Muzeum Ikon w Supraślu. Otwarcie nowej ekspozycji. Biuletyn Historii Sztuki, 81(2), 343-346. https://doi.org/10.36744/bhs.323

Ewa Zalewska 
Muzeum Ikon, Supraśl  Polska
Zbigniew Michalczyk   zbigniew.michalczyk@onet.pl
Instytut Sztuki PAN, Warszawa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4820-4745Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.