Smuglewiczowie, Józef Sierakowski i inni. Refleksje po lekturze katalogu rysunków szkoły polskiej (autorzy na literę S) w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w opracowaniu Małgorzaty Biłozór-Salwy

Zbigniew Michalczyk

zbigniew.michalczyk@onet.pl
Warszawa, Instytut Sztuki PAN (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4820-4745Andrews, Keith. “Scottish artists in the Roman circle of Winckelmann and Fuseli.” W Sind Briten hier? Relations between British and continental art, 1680–1880, 83–95. München: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 1981.
  Google Scholar

Baliszewski, Mikołaj. “Polski artysta w 'tempio del vero gusto.' Uwagi do rzymskiej biografii Franciszka Smuglewicza.” Biuletyn Historii Sztuki 79, nr 4 (2017): 705–775.
  Google Scholar

Die Kunst der Gemäldekopie. Beiträge der Tagung an der Hochschule für Bildende Künste Dresden “Kunsttechnologie – Gemäldekopie – Reproduktion” vom 29.11. bis 01.12.2001 zu Ehren von Friedrich Decker, aus Anlass seines achtzigsten Geburtstages, redakcja Ivo Mohrmann. Stuttgart: Theiss, 2006.
  Google Scholar

Dobrowolski, Witold. “Smuglewiczowskie portrety rodziny Byresa.” W Arx felicitatis. Księga ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, redakacja Juliusz A. Chrościcki et.al., 403–409. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2001.
  Google Scholar

Doleżyńska-Sewerniak, Ewa, i Anna Klisińska-Kopacz. “Nieinwazyjne badania szkiców Szymona Czechowicza (1689–1775) ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.” Opuscula Musealia 25 (2018): 177–188.
DOI: https://doi.org/10.4467/20843852.OM.17.015.9612   Google Scholar

Drėma, Vladas. Pranciškus Smuglevičius. Vilnius: Vaga, 1973.
  Google Scholar

Drėma, Vladas. Vincentas Smakauskas. Vilnius: Lietuvos Dailės Akademijos Leidykla, 2001.
  Google Scholar

Fischer, Marcel. Das Römische Skizzenbuch von Johann Heinrich Füssli 1741–1825. Zürich: Zürcher Kunstgesellschaft, 1942.
  Google Scholar

Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775) / Genius of the Baroque. Szymon Czechowicz (1689–1775), kat. wyst., Muzeum Narodowe w Krakowie, redakcja Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha, eseje Zbigniew Michalczyk, Francesco Petrucci. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
  Google Scholar

I Bibiena, una famiglia europea, redakcja Deanna Lenzi, Jadranka Bentini, Silvia Battistini, Alessandra Cantelli. Bologna: Marsilio, 2000.
  Google Scholar

Ignaczak, Paweł. “Tadeusz Kościuszko rysownik / Tadeusz Kościuszko as an artist.” W Tadeusz Kościuszko artysta. W dwusetną rocznicę śmierci bohatera / Tadeusz Kościuszko artist. In the two-hundreth anniversary of hero’s death, redakcja Adam T. Kukla, 11–41. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2017.
  Google Scholar

Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, cz. 1: Varsaviana. Rysunki architektoniczne, dekoracyjne, plany i widoki z XVIII i XIX wieku, opracowanie Teresa Sulerzyska, Stanisława Sawicka, Jadwiga Trenklerówna. Warszawa: PWN, 1967.
  Google Scholar

Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, cz. 2: Miejscowości różne. Rysunki architektoniczne, dekoracyjne, plany i widoki z XVIII i XIX wieku, opracowanie Teresa Sulerzyska. Warszawa: PWN, 1969.
  Google Scholar

Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, cz. 3: Varia. Rysunki architektoniczne, dekoracyjne i varia z XVIII i XIX wieku. Miejscowości nieokreślone, uzupełnienia do części 1–2, opracowanie Teresa Sulerzyska. Warszawa: PWN, 1972.
  Google Scholar

Kemp, Wolfgang. “...einen wahrhaft bildenden Zeichenunterricht überall einzuführen.” Zeichnen und Zeichenunterricht der Laien 1500–1870. Ein Handbuch. Frankfurt am Main: Syndikat, 1979.
  Google Scholar

Kozakiewicz, Stefan. Warszawskie Wystawy Sztuk Pięknych w latach 1819–1845. Wrocław: Ossolineum, 1952.
  Google Scholar

Łazicka, Małgorzata. Grafika dawna. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niemiecka: Barthel Beham i Sebald Beham. Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
  Google Scholar

Łazicka, Małgorzata. Old master prints. From the 15th century to the 1820s. German school. Tłumaczenie Anna Szoc. Warsaw: University of Warsaw Library, 2019.
  Google Scholar

Mencfel, Michał. “Artysta-amator albo krótka historia pewnej przyjemności.” W Twórczość artystyczna ziemian. Malarstwo. Grafika, redakcja Stanisław Borowiak, Michał Mencfel, 5–16. Dobrzyca: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 2018.
  Google Scholar

Michalczyk, Zbigniew. “Warszawski malarz Łukasz Smuglewicz. Nowe ustalenia i hipotezy.” W Kultura artystyczna warszawy XVII–XXI wieku, redakcja Zbigniew Michalczyk, Andrzej Pieńkos, Michał Wardzyński, 177–191. Warszawa: Neriton, 2010.
  Google Scholar

Michalczyk, Zbigniew. “Najpopularniejsze widoki kopalni w Wieliczce. Z badań nad kulturą wizualną XIX w.” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 60, nr 4 (2012): 563–586.
  Google Scholar

Michalczyk, Zbigniew. “Uwagi na temat pierwowzorów dzieł Szymona Czechowicza i malarzy jego kręgu.” Biuletyn Historii Sztuki 75, nr 4 (2013): 697–773.
  Google Scholar

Michalczyk, Zbigniew. W lustrzanym odbiciu. Grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016.
  Google Scholar

Michalczyk, Zbigniew. Zapomniane konteksty. Augsburg jako ośrodek rytownictwa wobec Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2020.
  Google Scholar

Mossakowski, Stanisław. [recenzja] “Przemysław Wątroba, Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren, t. 1–2, Warszawa 2019 (Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Katalog zbiorów).” Biuletyn Historii Sztuki 83, nr 2 (2021): 427–430.
DOI: https://doi.org/10.36744/bhs.1001   Google Scholar

Okoń, Waldemar. “Artysta-Kościuszko.” W Życie artysty. Problemy biografiki artystycznej. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Nieborów, 27–29 października 1994, redakcja Maria Poprzęcka, 123–139. Warszawa: Arx Regia, 1995.
  Google Scholar

Roettgen, Steffi. Anton Raphael Mengs. 1728–1779, t. 1–2. München: Hirmer Verlag, 1999–2001.
  Google Scholar

Rosenblum, Robert. “Gavin Hamilton's 'Brutus' and Its Aftermath.” The Burlington Magazine 103, nr 694 (1961): 8–16.
  Google Scholar

Savoy, Bénédicte. “Tempel des Ernstes und des 'fake.' Der Raffael-Saal in der Orangerie zu Potsdam, ein Kopienmuseum im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit.” W Raffael als Paradigma. Rezeption, Imagination und Kult im 19. Jahrhundert, redakcja Gilbert Heß, Elena Agazzi, Elisabeth Decultot, 201–236. Berlin: de Gruyter, 2012.
DOI: https://doi.org/10.1515/9783110255638.201   Google Scholar

Skovgaard, Bente. N.A. Abildgaard. Tegninger. With an Introduction in English. København: Statens Museum for Kunst, 1978.
  Google Scholar

Sokołowska, Alina, i Antonina Zalewska. Warszawa w rysunkach Aleksandra Majerskiego. Warszawa: Arkady, 1958.
  Google Scholar

Stanisław August. Ostatni król polski, polityk, mecenas, reformator 1764–1795. Wystawa 26 listopada 2011 – 19 lutego 2012, redakcja Angela Sołtys. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, 2011.
  Google Scholar

Talbierska, Jolanta. Old master drawings. From 15th century to the 1820s. Netherlandish, Flemish and Dutch Schools. Tłumaczenie Michał Szczurowski. Warsaw: University of Warsaw Library, 2019.
  Google Scholar

Talbierska, Jolanta. Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska. Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
  Google Scholar

Voermann, Ilka. Die Kopie als Element fürstlicher Gemäldesammlungen des 19. Jahrhunderts. Berlin: Lukas Verlag, 2012.
  Google Scholar

W kręgu wileńskiego klasycyzmu. Muzeum Narodowe w Warszawie, kat. wyst., redakcja Elżbieta Charazińska, Ryszard Bobrow. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2000.
  Google Scholar

von Waldkirch, Bernhard. “Fuseli’s Early Drawings: Transformations in Expression.” W Fuseli. The Wild Swiss, redakcja Franziska Lentzsch, 33–83. Zürich: Scheidegger & Spiess, 2005.
  Google Scholar

Wątroba, Przemysław. Architectural and decorative drawings. Tilman van Gameren, vol 1–2. Tłumaczenie Michał Szczurowski. Warsaw: University of Warsaw Library, 2019.
  Google Scholar

Wątroba, Przemysław. Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren, vol 1–2. Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2019.
  Google Scholar

Wystawa rysunków Szymona Czechowicza, Franciszka Smuglewicza i Dominika Estreichera. Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, opracowanie Irena Gradzińska. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1972.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-11-30

Cited By / Share

Michalczyk, Z. (2022). Smuglewiczowie, Józef Sierakowski i inni. Refleksje po lekturze katalogu rysunków szkoły polskiej (autorzy na literę S) w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w opracowaniu Małgorzaty Biłozór-Salwy: . Biuletyn Historii Sztuki, 84(3), 629–659. https://doi.org/10.36744/bhs.1239

Autorzy

Zbigniew Michalczyk 
zbigniew.michalczyk@onet.pl
Warszawa, Instytut Sztuki PAN Polska
https://orcid.org/0000-0002-4820-4745

Statystyki

Abstract views: 69
PDF downloads: 39


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Zbigniew Michalczyk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.