Odpowiedź na uwagi pani dr Krystyny Staweckiej


Abstrakt

Polemika z Krystyną Stawecką na temat tekstu zamieszczonego w Biuletynie Historii Sztuki. Autorzy stwierdzają w niej brak odpowiedzi na najważniejszy zarzut: brak naukowej rzetelności dwóch artykułów Autorki (z 2017 r.), w których wzmiankuje ona ikony Prorok Aaron i Michał Archanioł z drzwi diakońskich ikonostasu cerkwi pw. Zwiastowania NMP w Supraślu w których przemilczała ich odnalezienie w cerkwi cmentarnej w Topilcu przez zespół Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce i ich publikacje w tym wydawnictwie w roku 2016


Słowa kluczowe

Cerkiew Zwiastowania NMP; Supraśl; ikonostas; Prorok Aaron; Michał Archanioł

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-02


Kolendo-Korczak, K., Michalczyk, Z., & Zgliński, M. (2020). Odpowiedź na uwagi pani dr Krystyny Staweckiej. Biuletyn Historii Sztuki, 81(2), 338. https://doi.org/10.36744/bhs.321

Katarzyna Kolendo-Korczak 
Instytut Sztuki PAN, Warszawa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8523-576X
Zbigniew Michalczyk 
Instytut Sztuki PAN, Warszawa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4820-4745
Marcin Zgliński  marcin.zglinski@ispan.pl
Instytut Sztuki PAN, Warszawa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0662-5306Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.