OświadczenieSłowa kluczowe

Cerkiew Zwiastowania NMP; Supraśl; ikonostas

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-02


Zalewska, E. (2020). Oświadczenie. Biuletyn Historii Sztuki, 81(2), 339. https://doi.org/10.36744/bhs.322

Ewa Zalewska  e.zalewska@muzeum.bialystok.pl
Muzeum Ikon, Supraśl  PolskaAutor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.