Teatr Narodowy na Pomorzu w kontekście toruńskiej drogi do wolności

Artur Duda


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2522-6888

Abstrakt

Autor przedstawia dzieje toruńskiego Teatru Narodowego na Pomorzu w kontekście wydarzeń politycznych (odzyskanie niepodległości, kongres wersalski, wojna polsko-bolszewicka) i relacji polsko-niemieckich tuż po zakończeniu I wojny światowej. Ukazuje bezskuteczne starania niemieckich władz i dyrektorów Stadtheater Thorn, zwłaszcza Romana Kalkowskiego, o zachowanie niemieckojęzycznej sceny w mieście, występy gościnne w Toruniu i Bydgoszczy wędrownego zespołu Teatru Polskiego prowadzonego przez Ludwika Dybizbańskiego, a przede wszystkim narodziny pierwszej polskiej sceny publicznej w Toruniu oraz najważniejsze wydarzenia artystyczne i pozaartystyczne za dyrekcji Franciszka Frączkowskiego (sezon 1920/1921) oraz Mieczysława Szpakiewicza (sezon 1921/1922). 


Słowa kluczowe:

Toruń, Teatr Narodowy na Pomorzu, Roman Kalkowski, historia teatru polskiego

Podlasiak, M. (2008). Deutsches Theater in Thorn. Vom Wander- zum ständigen Berufstheater (17.–20. Jahrhundert). Berlin.
  Google Scholar

Szczublewski, J. (1973). Żywot Osterwy. Warszawa.
  Google Scholar

Wojciechowski, M. (2003). Toruń w latach 1914–1920. W: M. Biskup (red.), Historia Torunia: W czasach zaboru pruskiego (1793–1920). Toruń.
  Google Scholar

Wojciechowski, M. (2006). Przejęcie Torunia przez władze polskie w styczniu 1920 r. W: M. Biskup (red.)
  Google Scholar

Historia Torunia: W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920–1945).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-10-01

Cited By / Share

Duda, A. (2018) „Teatr Narodowy na Pomorzu w kontekście toruńskiej drogi do wolności”, Pamiętnik Teatralny, 67(3), s. 117–136. doi: 10.36744/pt.421.

Autorzy

Artur Duda 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska
https://orcid.org/0000-0002-2522-6888

Statystyki

Abstract views: 72
PDF downloads: 123


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Artur Duda

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.