Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej.

ISSN: 0027-5344 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Wolny dostęp do zeszytów z rocznika 2018

2020-10-10

Udostępniamy kolejne zeszyty z rocznika 2018. Można je odnaleźć w zakładce archiwum.

Zeszyt 2020 nr 3 już dostępny w formie papierowej

2020-09-25

Zapraszamy do lektury trzeciego w tym roku zeszytu „Muzyki”. Rozpatrywane są nim różnorodne aspekty kultury muzycznej, głównie XX wieku i współczesności, w powiązaniu z różnymi dyscyplinami sztuki i nauki. Muzykologia spotyka się tutaj z filozofią, filmoznawstwem, teatrologią, etnologią i antropologią kulturową. Zeszyt otwiera tekst poświęcony patronowi 2020 roku – Romanowi Ingardenowi i pytaniom o aktualność jego rozważań dotyczących dzieła muzycznego. Wśród bohaterów zeszytu pojawiają się też Theodor Adorno i Hanns Eisler (refleksje o muzyce filmowej) oraz Artur Malawski i Stanisław Wyspiański (krakowska inscenizacja „Wyzwolenia” z 1957 r.). Poza tym poznajemy fascynującą historię Opery Robotniczej w Krakowie (1954-57), współczesny repertuar muzyków ulicy, niezwykły fenomen „bułgarskich głosów” oraz badania Mikołaja Witaszewskiego (1857-1918) nad kulturą Jakutów. W dziale recenzji – m.in. obszerne omówienie publikacji „Lutosławski’s Worlds” (Woodbridge 2018).

Zeszyt dostępny jest w Empik i Empik.com. Trwają prace nad wersją open access. • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • CEJSH
 • CEEOL
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • ERIH PLUS
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • Index Copernicus
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona

MNISW
40 punktów