Nieznane fakty z życia Zofii Lissy i jej najbliższej rodziny


Abstrakt

Autor artykułu, przygotowując się do realizacji filmu pt. Wielkie Galicjanki, poświęconego kobietom urodzonym na przełomie XIX i XX w. w Galicji i mającym związki z Wiedniem, natknął się, w różnych archiwach w Austrii, na Ukrainie i w Polsce, na szereg dokumentów oraz informacji dotyczących życiorysu wybitnej, urodzonej we Lwowie muzykolożki polskiej, Zofii Lissy.

Mowa tu o faktach związanych przede wszystkim z okresem jej dzieciństwa oraz młodości. Szereg opisanych w artykule nieznanych wcześniej bądź też niepublikowanych dotąd dokumentów pozwoliło przedstawić nowe bądź skorygować dotychczas funkcjonujące dane na temat Zofii oraz jej najbliższej rodziny – rodziców, siostry, dziadków i krewnych ze strony matki, a także informacji związanych z okresem poprzedzającym jej przyjście na świat. Przede wszystkim wyniki kwerend przeprowadzonych przez autora pozwoliły na podanie, błędnie dotąd podawanej, prawdziwej daty urodzin Zofii Lissy.


Słowa kluczowe

Zofia Lissa; Noa Lissa; Chana Buch-Lissa; Julia Karolina Lissa; Salomon Buch; Izydor Buch; Jecheskel Caro; ulica Akademicka; Lwów; Wiedeń; Archiwum Główne Akt Dawnych w WarszawieDziębowska, Elżbieta. „Lissa, Zofia”. W: Encyklopedia Muzyczyna PWM. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska. T. 5, 368–370. Kraków: PWM, 1997.

Reichman, Franciszek, opr. i wyd. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa. T. 17. Lwów: Wydawca Franciszek Reichman, 1913.

Sprawozdanie Dyrekcji państwowego Gimnazjum realnego żeńskiego im. Królowej Jadwigi we Lwowie za rok szkolny 1920–21. T. 8. Lwów: Nakładem Funduszu Naukowego, 1921.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


Szalsza, P. (2020). Nieznane fakty z życia Zofii Lissy i jej najbliższej rodziny. Muzyka, 65(4), 171-181. https://doi.org/10.36744/m.665

Piotr Szalsza Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.