Marta Wesołowska, Muzyka i muzyczność prozy japońskiej okresu Heian (794–1192), Warszawa 2016

Adam Bednarczyk


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9634-7011

Abstrakt

Recenzja książki: Marta Wesołowska, Muzyka i muzyczność prozy japońskiej okresu Heian (794–1192), Warszawa 2016


Słowa kluczowe:

muzyka japońska, literatura japońska, kultura japońska, Heian, muzyka na dworze

Pobierz


Opublikowane
2018-07-02

Cited By / Share

Bednarczyk, A. (2018). Marta Wesołowska, Muzyka i muzyczność prozy japońskiej okresu Heian (794–1192), Warszawa 2016. Muzyka, 63(2), 129–136. https://doi.org/10.36744/m.540

Autorzy

Adam Bednarczyk 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska
https://orcid.org/0000-0002-9634-7011

Statystyki

Abstract views: 56
PDF downloads: 90


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.