Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia / Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія), red. Zbigniew Jerzy Przerembski, Wrocław 2015

Piotr Dorosz


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8884-0981

Abstrakt

Recenzja książki: Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia / Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія), red. Zbigniew Jerzy Przerembski, Wrocław 2015


Słowa kluczowe:

etnomuzykologia, historia etnomuzykologii, muzyka tradycyjna

Pobierz


Opublikowane
2018-07-02

Cited By / Share

Dorosz, P. (2018). Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia / Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія), red. Zbigniew Jerzy Przerembski, Wrocław 2015. Muzyka, 63(2), 125–129. https://doi.org/10.36744/m.539

Autorzy

Piotr Dorosz 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-8884-0981

Statystyki

Abstract views: 61
PDF downloads: 90


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.