Marcin Kromer, 'Musicae elementa', ed. and trans. into Polish by Elżbieta Witkowska-Zaremba, English trans. by Calvin M. Bower. Warsaw 2019


Abstrakt

Recenzja edycji "Marcin Kromer, Musicae elementa", redakcja i przekład polski: Elżbieta Witkowska-Zaremba, przekład angielski: Calvin M. Bower. Warszawa 2019


Słowa kluczowe

Marcin Kromer; edycja krytyczna; XVI wiek; traktat

Bernhard, Michael, Elżbieta Witkowska-Zaremba (eds.). Traditio Iohannis Hollandrini. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2010.

Bertoli, Gustavo. ‘L’inventario dei libri di Chirico Strozzi e nuovi documenti per la sua biografia’. In: ‘Books seem to me to be pestilent things’. Studi in onore di Piero Innocenti per i suoi 65 anni, ed. Cristina Cavallaro, 437–466. Manziana: Vecchiarelli, 2011.

Busse Berger, Anna Maria. Mensuration and Proportion Signs. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Cooke Carpenter, Nan. Music in the Medieval and Renaissance Universities. Norman: University of Oklahoma Press, 1958.

DeFord, Ruth I. Tactus, Mensuration, and Rhythm in Renaissance Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Estreicher, Stanislaused, ed. Acta rectoralia almae Universitatis Studii Cracoviensis. Vol. 2. Kraków: Academia Litterarum Cracoviensis, 1909.

Niemöller, Klaus Wolfgang. ‘Deutsche Musiktheorie im 16. Jahrhundert’. In: Music Theory in the Renaissance, edited by Cristle Collins Judd. Abingdon–New York: Routledge, 2016.

Pietzsch, Gerhard. Zur Pflege der Musik an den deutschen Universitäten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Hildesheim–New York: G. Ohms, 1971.

Seay Albert, ed. Marcin Kromer, De musica figurata. Colorado Springs: Colorado College Music Press, 1980.

Wegman, Rob C. The Crisis of Music in Early Modern Europe: 1470–1530. New York: Routledge, 2006.

Witkowska-Zaremba, Elżbieta. Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej [Musica Muris and speculative trend in the medieval musicography]. Warszawa: Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Instytut Sztuki PAN, 1992 (= Studia Copernicana 32).


Opublikowane : 2020-07-15


Pirani, G. (2020). Marcin Kromer, ’Musicae elementa’, ed. and trans. into Polish by Elżbieta Witkowska-Zaremba, English trans. by Calvin M. Bower. Warsaw 2019. Muzyka, 65(2), 189-195. https://doi.org/10.36744/m.451

Giacomo Pirani 
Università degli Studi di Pavia  WłochyW przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu artykułu do druku, redakcja podpisuje z autorem umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Zakłada się, że autor, przesyłając tekst do "Muzyki", przystaje na zawarte w umowie warunki.

Wzór umowy