The polyphonic hymns of Valentin Triller’s 'Ein Schlesich singebüchlein' (Wrocław 1555), ed. Antonio Chemotti, Warsaw 2019

Marc Desmet


Université de Lyon – IHRIM Saint-Etienne, UMR 5317 (Francja)
https://orcid.org/0000-0002-7580-1406

Abstrakt

Recenzja książki: The polyphonic hymns of Valentin Triller’s 'Ein Schlesich singebüchlein' (Wrocław 1555), wyd. Antonio Chemotti, Warsaw 2019


Słowa kluczowe:

edycje krytyczne, muzyka XVI wieku


Opublikowane
2020-04-22

Cited By / Share

Desmet, M. (2020). The polyphonic hymns of Valentin Triller’s ’Ein Schlesich singebüchlein’ (Wrocław 1555), ed. Antonio Chemotti, Warsaw 2019 . Muzyka, 65(1), 151–154. https://doi.org/10.36744/m.307

Autorzy

Marc Desmet 

Université de Lyon – IHRIM Saint-Etienne, UMR 5317 Francja
https://orcid.org/0000-0002-7580-1406

Statystyki

Abstract views: 150
PDF downloads: 140


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.