Muzyka Chopina i jej transkrypcje

Recenzowany

Maciej Gołąb


Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-2965-4991

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest krytyczne omówienie najnowszej publikacji Katarzyny Janczewskiej-Sołomko i Włodzimierza Pigły, wydanej przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a będącej katalogiem transkrypcji utworów Fryderyka Chopina (rękopisów, druków i nagrań z lat 1830–2020).


Słowa kluczowe:

katalogi chopinowskie, transkrypcje utworów Fryderyka Chopina, transkrypcje utworów Fryderyka Chopina w rękopisach i drukach muzycznych, aranżacje utworów Fryderyka Chopina w dokumentach fonograficznych

Binienda, Konrad. Orchestrating the Allegro de Concert Op. 46 by F. Chopin. Dysertacja doktorska, The Cleveland Institute of Music, Case Western Reserve University, 2016.
  Google Scholar

Chomiński, Józef Michał, Teresa Dalila Turło. Katalog dzieł Fryderyka Chopina. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1990.
  Google Scholar

Goebl-Streicher, Uta. Friederike Müller: listy z Paryża 1839–1845. Nauczanie i otoczenie Fryderyka Chopina w świetle korespondencji jego ulubionej uczennicy. Przekł. Barbara Świderska. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2022.
  Google Scholar

Literska, Barbara. Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina. Aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne. Kraków: Musica Iagellonica, 2004.
  Google Scholar

Literska, Barbara. Nineteenth-century Transcriptions of Works by Fryderyk Chopin. Przekł. John Comber. Berlin: Peter Lang, 2020.
  Google Scholar

Kański, Józef. Dyskografia Chopinowska. Historyczny katalog nagrań płytowych. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.
  Google Scholar

Kobylańska, Krystyna. Rękopisy utworów Chopina. Katalog. T. 1–2. Kraków: Polskie Wydawnictwo Marmontel, Antoine. Virtuoses contemporains. Paris: Heugel et fils, 1882.
  Google Scholar

Michałowski, Kornel. Bibliografia Chopinowska 1849-1969. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1970.
  Google Scholar

Pazdírek, Franz. Universal-Handbuch der Musikliteratur aller Zeiten und Völker. T. 1–18. Wien: Universal Edition, 1904–10.
  Google Scholar

Wiłkomirski, Kazimierz. „III-ci koncert fortepianowy Chopina?”. ABC. Pismo codzienne. Informuje wszystkich o wszystkim” 9, nr 100 (1934): 6. Muzyczne, 1977.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29 — zaktualizowane 2024-04-19

Cited By / Share

Gołąb, M. (2024). Muzyka Chopina i jej transkrypcje. Muzyka, 69(1), 145–154. https://doi.org/10.36744/m.2537 (Original work published 29 marzec 2024)

Autorzy

Maciej Gołąb 

Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0003-2965-4991

Statystyki

Abstract views: 71
PDF downloads: 71


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Maciej Gołąb

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.