Eliasz Karmelita (1690–1752) i jego muzyczne środowisko zakonne

Recenzowany

Abstrakt

Eliasz od Góry Karmel, karmelitański kompozytor z I poł. XVIII w. był dotąd słabo znany. Kwerenda źródłowa pozwoliła zweryfikować daty jego życia i uściślić bieg jego kariery zakonnej. Właściwie Jan Mataski, urodził się 4 XI 1690 r., śluby zakonne złożył 20 VII 1713 roku. Do końca życia przebywał w konwencie Bożego Ciała w Poznaniu. Oprócz rozwijania działalności muzycznej wykładał filozofię i teologię, zajmując się również wychowaniem młodych zakonników w nowicjacie i okresowo pełniąc funkcje administracyjne (prokurator konwentu). Zmarł w Poznaniu 23 X 1752 roku. Za jego życia w Poznaniu działali także inni muzycy zakonni, wśród których należy wyróżnić dwóch: Sebastiana od św. Jana Chrzciciela i Fabiana od św. Walentego. Oprócz nich aktywni byli, lub swoją działalność muzyczną zaczynali inni karmelici: Pafnucy od św. Placyda, Udalryk od św. Prokopa, Tyburcjusz od św. Franciszka, Teofil od św. Doroty, Kwintyn od św. Antoniego, Kazimierz od św. Jana Chrzciciela, Krzysztof od Trójcy Świętej, Nepomucen od Nawrócenia św. Pawła oraz Józef od św. Antoniego.


Słowa kluczowe:

Eliasz od Góry Karmel, karmelici, Poznań, muzycy karmeliccy, XVIII w.

Bernoulli, Johann. „Podróż po Polsce”. W: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, opr. Wacław Zawadzki. T. 1, 327–476. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Google Scholar

Estreicher, Karol. Bibliografia polska. T. 18. Kraków: Druk. Uniw. Jagiellońskiego, 1901.
  Google Scholar

Kloskowski, Grzegorz. „Karmelici trzewiczkowi prowincji wielkopolskiej w XVII–XIX wieku”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 98 (2012): 149–270.
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.11735   Google Scholar

Jazdon, Andrzej. „Eliasz Karmelita ponownie «odnaleziony»”. Muzyka 40, nr 4 (1995): 119–122.
  Google Scholar

Kowalski, Kanty. O Kościele Bożego Ciała w Poznaniu. Poznań: [b.wyd.], 1840.
  Google Scholar

Kolak, Wacław. Katalog archiwum klasztoru oo. Karmelitów w Krakowie na Piasku. Kraków: Zakon oo. Karmelitów, 1997.
  Google Scholar

Maciejewski, Tadeusz. „O Eliaszu Karmelicie, Wawrzyńcu Zadorskim – warszawskim organmistrzu i Gabrielu Seneńskim – trębaczu”. Muzyka 22, nr 3 (1977): 111–115.
  Google Scholar

Mądry, Alina. Barok. Część druga 1697–1795. Warszawa: Sutkowski Edition, 2013 (= Historia Muzyki Polskiej 3).
  Google Scholar

Michałowski, Kornel. „Eliasz (a Monte Carmelo)”. W: Wielkopolski Słownik Biograficzny, red. Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski, 172. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
  Google Scholar

Puziak, Marcin. „Karmelici strictioris observantiae – promotorzy sanktuarium kcyńskiego w XVIII wieku”. W: Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni, red. Marcin Puziak, 75–129.
  Google Scholar

Pelplin–Bydgoszcz: Bernardinum–Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej, 2022 (= Duchowe Dziedzictwo Diecezji Bydgoskiej 6).
  Google Scholar

Puziak, Marcin. „Przeorzy karmelitańskiego konwentu w Bydgoszczy w latach 1728–1816 w świetle akt kapituł prowincjalnych”. Studia Bydgoskie 10 (2016): 269–273.
  Google Scholar

Puziak, Marcin. „Uwagi o prowincjałach karmelitańskiej Wielkopolskiej Prowincji Najświętszego Sakramentu w XVIII w.”. Studia Bydgoskie 11 (2017): 165–168.
  Google Scholar

Smet, Joachim. I Carmelitani. T. III/A. Roma: Edizioni Carmelitane, 1996.
  Google Scholar

Szweykowski, Zygmunt M. „Eliasz karmelita, nieznany staropolski kompozytor. Przyczynek do systematyki formy kantatowej”. W: Z dziejów muzyki polskiej red. Konrad Pałubicki. T. 7, 110–119. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1964.
  Google Scholar

Wiśniewski, Piotr. „Processionale z klasztoru oo. karmelitów w Oborach”. Liturgia Sacra 22 , nr 1 (2016): 65–175.
  Google Scholar

Żórawska-Witkowska, Alina. „Elias de Monte Carmelo”. W: Encyklopedia muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 3, 16. Kraków: PWM, 1988.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-17

Cited By / Share

Puziak, M. (2023). Eliasz Karmelita (1690–1752) i jego muzyczne środowisko zakonne. Muzyka, 68(3), 99–110. https://doi.org/10.36744/m.2077

Autorzy

Marcin Puziak 

Polska
https://orcid.org/0000-0002-1679-5317

Statystyki

Abstract views: 42
PDF downloads: 21


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Marcin Puziak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.