Adam Jarzębski, Concerti e canzoni i inne kompozycje / and other works, ed. Marcin Szelest, Warsaw 2021

Recenzowany

Marina Toffetti


Università degli Studi di Padova (Włochy)

Abstrakt

Recenzja edycji:

Adam Jarzębski, Concerti e canzoni i inne kompozycje / and other works, wyd. /ed. by Marcin Szelest, Warszawa, Institute of Art, Polish Academy of Sciences / Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021 (Monumenta Musicae in Polonia, Opera Omnia, Seria Series II).


Słowa kluczowe:

Adam Jarzębski, Polish music, musical editions, instrumental music

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. The history of music in Poland, vol. III, The Baroque, Part 1: 1595-1696. Warszawa: Sutkowski Edition, 2002.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-07-17

Cited By / Share

Toffetti, M. (2023). Adam Jarzębski, Concerti e canzoni i inne kompozycje / and other works, ed. Marcin Szelest, Warsaw 2021. Muzyka, 68(2), 151–157. https://doi.org/10.36744/m.1777

Autorzy

Marina Toffetti 

Università degli Studi di Padova Włochy

Statystyki

Abstract views: 59
PDF downloads: 34


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Marina Toffetti

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.