Carolin Krahn, „Topographie der Imaginationen. Johann Friedrich Rochlitz’ Musikalisches Italien um 1800”, Wien 2021

Sarah Avischag Müller


(Niemcy)

Abstrakt

Jak wyobrażano sobie muzykę i muzyków z Włoch w Niemczech około 1800 roku? To podstawowe pytanie badawcze podejmuje Carolin Krahn w swojej monografii Topographie der Imaginationen. Johann Friedrich Rochlitz’ musikalisches Italien um 1800, publikacji opartej na jej rozprawie doktorskiej obronionej w 2017 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim. Monografia Krahna jest cennym opracowaniem do badań nad niemiecką kulturą umysłową w kręgach muzycznych początku XIX wieku.


Słowa kluczowe:

niemiecka kultura muzyczna, muzyka w XIX wieku

Rochlitz, Friedrich. Sammlung vorzüglicher Gesangstücke. Mainz: B. Schott's Söhnen, 1838.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-02-10

Cited By / Share

Müller, S. A. . (2023). Carolin Krahn, „Topographie der Imaginationen. Johann Friedrich Rochlitz’ Musikalisches Italien um 1800”, Wien 2021. Muzyka, 67(4), 181–183. https://doi.org/10.36744/m.1544

Autorzy

Sarah Avischag Müller 

Niemcy

Statystyki

Abstract views: 39
PDF downloads: 21


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Sarah Avischag Müller

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.