„Cantare alla greca con citere e violini”: transfery i lokalne adaptacje muzyki Zachodu na wczesnonowożytnej Krecie

Alexandros Maria Hatzikiriakos


Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (Włochy)
https://orcid.org/0000-0002-3619-2310

Abstrakt

W późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności Kreta była najważniejszą kolonią wenecką, umożliwiającą Republice niemal nieograniczoną kontrolę handlową i wojskową nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Na podstawie źródeł archiwalnych i i innych dokumentów, artykuł ten omawia rolę, jaką odgrywała muzyka jako środek kontroli społecznej i kulturowej nad rdzenną ludnością kreteńską.

Po krótkim wprowadzeniu do historii weneckiej dominacji na Krecie oraz omówieniu jej wpływu na lokalną literaturę i sztuki wizualne, autor przedstawia obecność zachodniej muzyki w związanych z Wenecją instytucjach świeckich i religijnych. Już bardzo wcześnie Republika zaczęła zatrudniać Kreteńczyków jako muzyków miejskich (głównie trębaczy i piffari). Dla mieszkańców stabilne zatrudnienie w lokalnej instytucji muzycznej stanowiło szansę na zarobek i awans społeczny; dla Wenecji było natomiast środkiem kontroli politycznej i kulturalnej. Muzyka była również ważnym elementem życia instytucji religijnych, co dokumentują źródła archiwalne. Główne kościoły i klasztory na wyspie posiadały instrumenty i śpiewaków oraz zapewniały kształcenie katolickiego kleru i muzyków.

W dalszej części artykułu omówiono rozpowszechnienie zachodnich świeckich praktyk instrumentalnych i polifonicznych w głównych miastach kreteńskich, odwołując się do przykładów ze źródeł literackich XV i XVI wieku, które poświadczają obecność utworów polifonicznych w języku greckim, takich jak madrygały i muzyka okolicznościowa. Ostatnim przykładem jest romans rycerski Erotokritos, zawierający odniesienia do zachodniej symboliki muzycznej: do mitu o Orfeuszu jako doskonałym retorze i władcy oraz do lutni reprezentującej harmonię społeczną. Erotokritos, napisany przez zhellenizowanego weneckiego szlachcica, reprezentuje najbardziej oczywisty przypadek wykorzystania elementów muzycznych do pro-weneckiej propagandy.


Słowa kluczowe:

muzyka na Krecie, dominacja Republiki Weneckiej na Krecie, Erotokritos, mit o Orfeuszu

Bamichas, P`yrros. Dytikī́ mousikī́ stī Venekratoúmenī Elláda. Athens: Panas Music/Papagrēgoriou – Nakas, 2017.
  Google Scholar

Bancroft-Marcus, Rosemary. ‘Literary Cryptograms and the Cretan Academies.’ Byzantine and Modern Greek Studies 36 (1983): 47–76.
  Google Scholar

Bancroft-Marcus, Rosemary. ‘The Pastoral Mode.’ In: Erotokritos. Studies in Modern Greek, ed. David Holton, 79–102. Bristol: Bristol Classical Press, 1991.
  Google Scholar

Bancroft-Marcus, Rosemary. ‘Interludes.’ In: Erotokritos. Studies in Modern Greek, ed. David Holton, 159–178. Bristol: Bristol Classical Press, 1991.
  Google Scholar

Chatzēdakēs, Manolēs. Etudes sur la peinture postbyzantine. London: Variorum Reprints, 1976.
  Google Scholar

Chortatzēs, Geōrgios. Plays of the Veneto-Cretan Renaissance. Vol. 1, Texts and Translations, ed. and transl. Rosemary E. Bancroft-Marcus. Oxford: Oxford University Press, 2015.
  Google Scholar

Dalegre, Joëlle. Venise en Crete. Paris: Inalco presses, 2019.
  Google Scholar

Davies, Siriol, Jack L. Davis. Between Venice and Istanbul: Colonial Landscapes in Early Modern Greece. Princeton: American School of Classical Studies at Athens, 2007.
  Google Scholar

Drandaki, Anastasia. The Origins of El Greco: Icon Painting in Venetian Crete. New York: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, 2009.
  Google Scholar

Drandaki, Anastasia. ‘Piety, Politics, and Art in Fifteenth-Century Venetian Crete.’ Dumbarton Oaks Papers 71 (2017): 367–406.
  Google Scholar

Harrán, Don. ‘Orpheus as Poet, Musician, and Educator.’ In: Essays on Italian Music in the Cinquecento, ed. Richard Charteris, 265–276. Sydney: Frederick May Foundation for Italian Studies, 1990.
  Google Scholar

Hatzikiriakos, Alexandros Maria. ‘A Maniera Greca: Vitsentzos Kornaros’s Erotokritos and the Localisation of Western Music in Early Modern Crete.’ Il Saggiatore Musicale 28, no. 2 (2021): 147–173.
  Google Scholar

Holton, David, ed. Erotokritos. Studies in Modern Greek. Bristol: Bristol Classical Press, 1991.
  Google Scholar

Holton, David, ed. Literature and Society in Renaissance Crete. Cambridge, UK–New York: Cambridge University Press, 1991.
  Google Scholar

Holton, David, ed. ‘The Cretan Renaissance.’ In: Erotokritos. Studies in Modern Greek, ed. David Holton, 1–16. Bristol: Bristol Classical Press, 1991.
  Google Scholar

Irving, David R.M. ‘Ancient Greeks, World Music, and Early Modern Constructions of Western European Identity.’ In: Studies on a Global History of Music: A Balzan Musicology Project, ed. Reinhard Strohm, 21–41. Abingdon: Routledge, 2018 (= SOAS Musicology Series).
  Google Scholar

Kaklamanīs, Stefanos. ‘Cretan Literature (Mid 14th–17th Century).’ In: Greece: Books and Writers, 35–51. Athens: National Book Centre of Greece, Ministry of Culture, 2001.
  Google Scholar

Kornaros, Vitsentzos. Erotokritos. Transl. Gavin Betts, Stathis Gauntlett, Thanasis Spilias. Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2004 (= Byzantina Australiensia 14).
  Google Scholar

Kornaros, Vitsentzos. Erotokritos, ed. Stylianos Alexiou. Athens: Ermis, 52008 (= Philologiki vivliothiki 3).
  Google Scholar

Kritikou, Flora. ‘Compositions of “Credo”: Influences of Latin Settings on the Respective Byzantine Ones of Cretan Origin (16th–17th cent.).’ Cantus Planus. Study Group of the International Musicological Society, Papers read at the 16th meeting (Vienna, Austria, 2011), 210–217. Vienna: Hollinek, 2012.
  Google Scholar

Kritikou, Flora. ‘Byzantine Compositions Entitled “Dysikon” (Western) and “Fragikon” (Frankish).’ Journal of the International Society for Orthodox Church Music 3 (2018): 191–199.
  Google Scholar

Kritikou, Flora, Fanch Thoraval. ‘The Sui Generis Cretan Chant (16th–17th c.): A Case Study on the Settings by Venediktos Episkopopoulos.’ Series Musicologica Balcanica 1, no. 2 (2021): 2–18.
  Google Scholar

Lassithiotakis, Michel. Littérature et culture de la Crete vénitienne. Paris–Athens: Daedalus, 2010.
  Google Scholar

Leydi, Roberto, Tullia Magrini. Musica popolare a Creta. Milano: Ricordi, 1983.
  Google Scholar

Luciani, Cristiano. Manierismo cretese: ricerche su Andrea e Vincenzo Cornaro. Roma: Nuova cultura, 2005.
  Google Scholar

Magrini, Tullia. Forme della musica vocale e strumentale a Creta. Milano: Ricordi, 21985.
  Google Scholar

Magrini, Tullia. ‘Manhood and Music in Western Crete: Contemplating Death.’ Ethnomusicology 44, no. 3 (2000): 429–459.
  Google Scholar

Makris, Eftachios. ‘“Musica greca”, “psaltikī́ tōn Latínōn” kai to cheirógrafo tīs Platytéras stīn Kérkyra.’ In: Thémata Ellīnikī́s Mousikī́s Ι. Praktiká īmerídas tīs 31īs Augoústou 2013, ed. Panagiotēs Skoufēs, 47–80. Kardamyli: Mousikó Spoudastī́rio Kardamýlīs, 2017.
  Google Scholar

Maltezou, Chrysa A. ‘The Historical and Social Context.’ In: Erotokritos. Studies in Modern Greek, ed. David Holton, 17–48. Bristol: Bristol Classical Press, 1991.
  Google Scholar

Maltezou, Chrysa A., Angeliki Tzavara, Despina Vlassi, ed. I Greci Durante La Venetocrazia. Venice: Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia, 2009.
  Google Scholar

McKee, Sally. Uncommon Dominion:Venetian Crete and the Myth of Ethnic Purity. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000.
  Google Scholar

Panagiōtakēs, Nikolaos. O poiītī́s tou Erōtokrítou kai allá venetokrītiká meletī́mata. Hērakleion: Dēmos Hērakleiou, 1989.
  Google Scholar

Panagiōtakēs, Nikolaos. ‘Martyríes gia tī mousikī́ stīn Krī́tī katá tīn Venetokratía.’ Thesaurismata 20 (1990): 9–169.
  Google Scholar

Panagiōtakēs, Nikolaos. Ī paideía kai ī mousikī́ stīn Krī́tī katá Tīnvenetokratía. Hērakleion: Vikelaia Dēmotikē Vivliothēkē, 1990.
  Google Scholar

Panagiōtakēs, Nikolaos. Fragkískos Leontarítīs. Krītikós mousikosynthétīs tou dékatou éktou aiṓ- na. Martyríes gia tī zōī́ kai to érgo tou. Venice: Vivliothēkē tou Hellēnikou Institoutou Vyzantinōn kai Metavyzantinōn Spoudōn tēs Venetias, 1990.
  Google Scholar

Panagiōtakēs, Nikolaos. El Greco: The Cretan Years. Transl. John C. Davis. Farnham: Ashgate, 2009 (= King’s College London. Centre for Hellenic Studies 13).
  Google Scholar

Panagiōtakēs, Nikolaos, Alfred Vincent. ‘Néa stoicheía gia tīn Akadīmía tōn Stravaganti.’ Thesaurismata 7 (1980): 52–81.
  Google Scholar

Papadakē, Aspasia. Cerimonie religiose e laiche nell’isola di Creta durante il dominio veneziano. Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2005.
  Google Scholar

Papadopoli, Zuanne. L’Occio = Time of Leisure, ed. and transl. by Alfred Vincent. Venice: Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies in Venice, 2007.
  Google Scholar

Pilidis, Giorgio. ‘Fuori dal comun sentiero. L’Accademia degli Stravaganti di Candia: innesto socio-culturale italiano.’ In: I Greci Durante La Venetocrazia, ed. Chrysa A. Maltezou, Angeliki Tzavara, Despina Vlassi, 675–687. Venice: Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia, 2009.
  Google Scholar

Politis, Linos. A History of Modern Greek Literature. Oxford: Clarendon Press, 1973.
  Google Scholar

Psychoyou, Theodora. ‘Latin Musical Practices in the Greek Isles: Mapping Early Modern Confessional Plurality in the Eastern Mediterranean.’ In: Seachanges: Music in the Mediterranean and Atlantic Worlds, 1550–1800, ed. Kate Van Orden, 69–106. Florence–Rome: Officina Libraria, 2021 (= I Tatti Research Series 2).
  Google Scholar

Puchner, Walter. ‘Tragedy.’ In: Erotokritos. Studies in Modern Greek, 1420–1540 ed. David Holton, 129–158. Bristol: Bristol Classical Press, 1991.
  Google Scholar

Shephard, Tim. ‘Orpheus the Orator.’ In: Music in the Art of the Renaissance, ed. Tim Shephard, Sanna Raninen, Serenella Sessini, Laura Stef̦ănescu: 171–189. London–Turnhout: Harvey Miller Publishers, 2020.
  Google Scholar

Spanakis, Spiros. ‘Ī thrīskeutikó-ekklīsiastikī́ katástasī́ stīn Krī́tī ton XVI aiṓna.’ Chretika Chronika 21 (1969): 134–152.
  Google Scholar

Thiriet, François. Regestes des deliberations du Senat de Venise concernant la Romanie. 3 vols. Paris: Mouton, 1958–61.
  Google Scholar

Van Geemert, Arnold. ‘O Stéfanos Sachlíkīs kai ī epochī́ tou.’ Thesaurismata 17 (1980): 36–130. Van Geemert, Arnold. ‘Literary Antecedents.’ In: Erotokritos. Studies in Modern Greek, ed. David Holton, 49–78. Bristol: Bristol Classical Press, 1991.
  Google Scholar

Varzeliōtē, Gōgō. Krītikī́ kōmōdía kai kathīmerinī́ zōī́. Schésī skīnikī́s eikónas kai koinōnías sto venetokratoúmeno Chándak. Venice: Hellēniko Instituto Vyzantinōn kai metavyzantinōn Spoudōn Venetias, 2011.
  Google Scholar

Vincent, Alfred. ‘Comedy.’ In: Erotokritos. Studies in Modern Greek, ed. David Holton, 103–128. Bristol: Bristol Classical Press, 1991.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-02-10

Cited By / Share

Hatzikiriakos, A. M. . (2023). „Cantare alla greca con citere e violini”: transfery i lokalne adaptacje muzyki Zachodu na wczesnonowożytnej Krecie. Muzyka, 67(4), 116–135. https://doi.org/10.36744/m.1539

Autorzy

Alexandros Maria Hatzikiriakos 

Uniwersytet La Sapienza w Rzymie Włochy
https://orcid.org/0000-0002-3619-2310

Statystyki

Abstract views: 22
PDF downloads: 16


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Alexandros Maria Hatzikiriakos

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.