Muzykologia w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku. Instytucje – publikacje – badania

Nierecenzowany

Olena Berehova


Instytut Kulturoznawstwa, Narodowa Akademia Sztuk (Ukraina)
https://orcid.org/0000-0003-4384-9365

Abstrakt

Tekst powstał na zamówienie Muzyki jako przegląd stanu muzykologii ukraińskiej przed inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Jego celem jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi informacjami o instytucjach, publikacjach, najaktywniejszych muzykologach i zakresach ich badań. Chociaż badania muzykologiczne na Ukrainie mają długą tradycję, tekst koncentruje się wyłącznie na aktualnej muzykologii.


Słowa kluczowe:

muzykologia ukraińska, instytucje naukowe, czasopisma muzykologiczne


Opublikowane
2022-11-10

Cited By / Share

Berehova, O. (2022). Muzykologia w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku. Instytucje – publikacje – badania. Muzyka, 67(3), 185–195. https://doi.org/10.36744/m.1417

Autorzy

Olena Berehova 

Instytut Kulturoznawstwa, Narodowa Akademia Sztuk Ukraina
https://orcid.org/0000-0003-4384-9365

Statystyki

Abstract views: 38
PDF downloads: 19


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Olena Berehova

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.