Olena Berehova, ‘Dialoh kul’tur: obraz inshoho v muzychnomu universumi’, Kyiv 2020

Oksana Hysa


Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Volodymyra Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina)
https://orcid.org/0000-0003-2236-7498

Abstrakt

Monografia Oleny Berehowej Dialoh kul’tur: obraz inshoho v muzychnomu universumi [Dialog kultur: obraz Innego w muzycznym wszechświecie] została napisana w ramach tematu badań podstawowych Instytutu Kulturoznawstwa Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy „Dialog kultur w ponowoczesności: dynamika wyzwań samoorganizacji i globalizacji”. W książce, po raz pierwszy w kulturoznawstwie ukraińskim, podjęto próbę naukowego ujęcia dialogu kultur przez pryzmat podejścia imagologicznego. Materiałem analitycznym monografii była najnowsza twórczość kompozytorów ukraińskich, a także najlepsze przykłady zagranicznej muzyki współczesnej , które dają panoramę głównych gatunków  muzycznych (opera, balet, symfonia, śpiew i chór, muzyka kameralna) i tworzą szeroki kontekst intertekstualny. W monografii, na przykładzie konkretnych przypadków dzieł, wykazano, że podejście imagologiczne umożliwia badanie obrazów artystycznych zobiektywizowanych w dziełach sztuki, ujawniając specyfikę figuratywnego postrzegania „Innych” przez różne kultury, ujawniając idee dialogu kulturowego.


Słowa kluczowe:

muzyka ukraińska, muzyka współczesna, muzyka tradycyjna, badania kulturoznawcze, studia postkolonialne

Berehova, Olena. Dialoh kul’tur: obraz inshoho v muzychnomu universumi. Kyiv: Institute of Cultural Research, National Academy of Arts of Ukraine, 2020.
  Google Scholar


Opublikowane
2022-11-09

Cited By / Share

Hysa, O. (2022). Olena Berehova, ‘Dialoh kul’tur: obraz inshoho v muzychnomu universumi’, Kyiv 2020. Muzyka, 67(3), 178–183. https://doi.org/10.36744/m.1412

Autorzy

Oksana Hysa 

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Volodymyra Hnatiuka w Tarnopolu Ukraina
https://orcid.org/0000-0003-2236-7498

Statystyki

Abstract views: 14
PDF downloads: 9


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Oksana Hysa

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.