Anna Czekanowska (1929–2021)

Piotr Dahlig


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5200-4386

Abstrakt

Wspomnienie o wybitnej etnomuzykolożce, Prof. Annie Czekanowskiej (1929–2021)


Słowa kluczowe:

etnomuzykologia, historia etnomuzykologii, muzyka polska, polska muzyka tradycyjna, muzyka słowiańska

Pobierz


Opublikowane
2022-07-08

Cited By / Share

Dahlig, P. (2022). Anna Czekanowska (1929–2021). Muzyka, 67(2), 185–188. https://doi.org/10.36744/m.1303

Autorzy

Piotr Dahlig 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0001-5200-4386

Statystyki

Abstract views: 25
PDF downloads: 16


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Dahlig

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.