„Muzyka” 2023 nr 1 w przygotowaniu

2023-01-18

Zeszyt 2023/1 zawierać będzie studia w języku polskim i angielskim poświęcone źródłom muzycznym od XIII do XVII wieku. Autorzy: Irina Chachulska, Dominika Grabiec, Monika Jakubek-Raczkowska, Ryszard Lubieniecki, Marcin Szelest, Kamil Watkowski, Ryszard J. Wieczorek, Piotr Ziółkowski, Elżbieta Zwolińska. Zeszyt ukaże się drukiem w drugiej połowie marca 2023.