Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kwartalnik muzykologiczny „Muzyka”, w którym występują nasi redaktorzy i zagraniczni członkowie Rady Redakcyjnej (prof. Karol Berger i dr Lenka Hlávková). Muzyka w wykonaniu zespołów Bastarda i La Morra oraz Coriny Marti. 

„Muzyka” 2022 nr 4 w przygotowaniu

2022-10-11

Zeszyt 2022/4 zawierać będzie studia poświęcone historii muzyki od XVI do XX wieku oraz recenzje najnowszych publikacji muzykologicznych. Wśród autorów: Beata Bolesławska-Lewandowska, Ryszard Daniel Golianek, Dominika Grabiec, Alèxandros Hatzikiriakos, Łukasz Kaczmarowski, Katarzyna Korpanty, Dagmara Łopatowska-Romsvik, Michał Piotr Mrozowicki, Sarah Avischag Müller, Wioleta Muras, Marcin Szelest. Zeszyt ukaże się drukiem w drugiej połowie grudnia 2022.

Zaproszenie do nadsyłania książek do recenzji

2022-01-06

Zapraszamy wszystkie wydawnictwa publikujące prace muzykologiczne (monografie autorskie i zbiorowe, edycje krytyczne) do nadsyłania na adres redakcji swoich publikacji. Najbardziej interesujące z nich zostaną poddane recenzji na łamach czasopisma. Wszystkie otrzymane prace odnotowywane są w dziale „Publikacje nadesłane” wraz z krótką notą o ich zawartości.