Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim lub angielskim i podlegają procedurze recenzyjnej (podwójnie ślepa recenzja).

Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej. Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna, a wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY 4.0. (Zeszyty od 2018/1 do 2022/3 dostępne są na podstawie licencji CC BY-NC-ND 4.0.)

ISSN: 0027-5344 (Print) ISSN: 2720-7021 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

„Muzyka” 2023 nr 4 w przygotowaniu

2023-11-30

Zeszyt 2023/4 zawierać będzie teksty poświęcone różny aspektom historii muzyki i etnomuzykologii. Autorzy: Marek Bebak, Ewa Bogula, Beata Bolesławska-Lewandowska, Ewelina Grygier, Jakub Kubieniec, Agata Kusto, Michał Lewicki, Ewa Partyga, Riccardo Pintus, Małgorzata Sieradz, Sławomir Wieczorek, Jakub Woszczalski. Zeszyt ukaże się pod koniec grudnia 2023.

„Muzyka” 2023 nr 3 opublikowana

2023-09-30

Zeszyt 2023/3 zawiera teksty poświęcone różnym aspektom historii muzyki, zwłaszcza XVIII wieku. Autorzy: Irena Bieńkowska, Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Bujas-Poniatowska, Tomasz Górny, Agnieszka Leszczyńska, Barbara Literska, Ryszard Mączyński, Wojciech Odoj, Marcin Puziak, Magdalena Walter-Mazur. Wersję papierową zeszytu można nabyć w wybranych salonach Empik oraz na Empik.com. Wersja on-line dostępna tutaj.

Zaproszenie do nadsyłania książek do recenzji

2022-01-06

Zapraszamy wszystkie wydawnictwa publikujące prace muzykologiczne (monografie autorskie i zbiorowe, edycje krytyczne) do nadsyłania na adres redakcji swoich publikacji. Najbardziej interesujące z nich zostaną poddane recenzji na łamach czasopisma. Wszystkie otrzymane prace odnotowywane są w dziale „Publikacje nadesłane” wraz z krótką notą o ich zawartości. • ICI Journals Master List
 • RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • Biblioteka Nauki
 • Academic Journals
 • Scilit
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona
 • List of Open-Access Music Journals

MEiN
100 punktów