Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej. Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej.

ISSN: 0027-5344 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Zeszyt 2020/4 opublikowany

2020-12-24

Zeszyt 2020 nr 4 poświęcony jest historii muzyki XIX i XX wieku oraz współczesnej fonografii. Przedstawiamy w nim nowe źródła i fakty, tym razem dotyczące życia i twórczości takich kompozytorów jak Henryk Wieniawski, Teodor Leszetycki, Eugeniusz Morawski, Roman Palester, Witold Lutosławski oraz muzykologów – Stefana Jarocińskiego i Zofii Lissy. W zeszycie można znaleźć artykuły analizujące zawartość polskich podręczników do nauki gry na fortepianie z czasów Chopina, a także fonograficzne reinterpretacje cyklu „Podróż zimowa” Schuberta i mitycznych „Nieszporów” Claudia Monteverdiego. Autorzy: Ewa Bogula, Beata Bolesławska-Lewandowska, Michał Bruliński, Ewa Chamczyk, Antonio Chemotti, Bartłomiej Gembicki, Ryszard Daniel Golianek, Oskar Łapeta, Małgorzata Sieradz i Piotr Szalsza.

Do nabycia w salonach Empik oraz na Empik.com. • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • CEJSH
 • CEEOL
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • ERIH PLUS
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • Index Copernicus
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona

MNISW
40 punktów