Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej. Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej.

ISSN: 0027-5344 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

„Muzyka” 2021/4 w przygotowaniu

2021-10-22

Trwają prace redakcyjne nad ostatnim zeszytem w 2021 roku, który ukaże się w drugiej połowie grudnia. Poświęcony on będzie muzyce XX i XXI wieku oraz etnomuzykologii. Wśród autorów: Tomasz Baranowski, Rafał Ciesielski, Ewa Dahlig-Turek, Weronika Grozdew-Kołacińska, Jolanta Guzy-Pasiak, Violetta Kostka, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Zbigniew J. Przerembski, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Rutkowska, Luisa Santacesaria, Małgorzata Sieradz i Sławomir Wieczorek.

„Muzyka” 2021/3 opublikowana

2021-09-30

Ukazał się zeszyt 2021/3 poświęcony historii muzyki XV-XVIII wieku (zob. spis treści). Wśród autorów: Marek Bebak, Irena Bieńkowska, Jakub Chachulski, Nicolò Ferrari, Erika Supria Honisch, Tomasz Jasiński, Manon Louviot, Vladimír Maňas, Szymon Paczkowski, Sonia Rzepka i Elżbieta Zwolińska. Zeszyt można nabyć w wybranych salonach Empik oraz na Empik.com. Wersja on-line znajduje się tutaj. • RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona

MNISW
70 punktów