Kwartalnik "Muzyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej.

ISSN: 0027-5344 (Print)


 
 

W okresie 6-23 sierpnia redakcja nieczynna.

2020-08-04

W okresie 6-23 sierpnia 2020 r. redakcja nieczynna ze względu na przerwę urlopową.

Ukazał się nowy numer Muzyki (2020/2)

2020-07-15

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny numer naszego kwartalnika, z udziałem autorów takich jak: Agnieszka Leszczyńska, Jóhannes Ágústsson, Giacomo Pirani (teksty w języku angielskim) i Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Jakub Chachulski, Dominika Grabiec, Paweł Gancarczyk, Kamil Watkowski (teksty w języku polskim). Zapraszamy do lektury! • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • CEJSH
 • CEEOL
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • ERIH PLUS
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • Index Copernicus
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona

MNISW
40 punktów