Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim lub angielskim i podlegają procedurze recenzyjnej (podwójnie ślepa recenzja).

Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej. Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna, a wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY 4.0. (Zeszyty od 2017/1 do 2022/3 dostępne są na podstawie licencji CC BY-NC-ND 4.0.)

ISSN: 0027-5344 (Print) ISSN: 2720-7021 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

„Muzyka” 2024 nr 2 opublikowana

2024-07-01

Zeszyt 2024/2 zawiera studia poświęcone kolekcjom muzycznym oraz innym aspektom historii muzyki od wczesnej nowożytności do współczesności. Autorzy: Antonio Chemotti, Jolanta Guzy-Pasiak, Grzegorz Joachimiak, Agnieszka Leszczyńska, Grantley McDonald, Monika Pasiecznik, Małgorzata Sieradz, Emina Smailbegović, Lisa Cooper Vest, Elżbieta Zwolińska. Wersję papierową zeszytu można nabyć w wybranych salonach Empik oraz na Empik.com. Wersja on-line dostępna tutaj.

Lenka Hlávková (1974-2023)

2023-12-22

O ogromną przykrością zawiadamy o nagłej śmierci dr Lenki Hlávkovej, członkini Rady Naukowo-Redakcyjnej i autorki naszego kwartalnika. Dr Hlávková była dyrektorką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Karola w Pradze. Specjalizowała się w historii muzyki XV i XVI wieku. Została zastrzelona podczas tragicznych wydarzeń na Wydziale Filozoficznym UK. Rodzinie, bliskim i społeczności akademickiej Uniwersytetu Karola składamy wyrazy współczucia.

Lenkę Hlávkovą żegnamy krótkim filmem, przygotowanym przez Instytut Sztuki PAN.

Zaproszenie do nadsyłania książek do recenzji

2022-01-06

Zapraszamy wszystkie wydawnictwa publikujące prace muzykologiczne (monografie autorskie i zbiorowe, edycje krytyczne) do nadsyłania na adres redakcji swoich publikacji. Najbardziej interesujące z nich zostaną poddane recenzji na łamach czasopisma. Wszystkie otrzymane prace odnotowywane są w dziale „Publikacje nadesłane” wraz z krótką notą o ich zawartości. • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Sherpa Romeo
 • ICI Journals Master List
 • EBSCO (RILM Abstracts of Music Literature with Full Text)
 • CEEOL
 • CEJSH
 • ERIH PLUS
 • Biblioteka Nauki
 • Academic Journals
 • Scilit
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • Infona
 • List of Open-Access Music Journals

MEiN
100 punktów