Kwartalnik „Muzyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1956 roku i pozostaje wiodącym pismem muzykologicznym w Polsce. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej. Główny punkt ciężkości poruszanej w nim problematyki stanowi polska tradycja muzyczna, w jej możliwie szerokim rozumieniu, oraz kultura krajów Europy Środkowej. Artykuły publikowane są w językach polskim, angielskim lub niemieckim i podlegają procedurze recenzyjnej. Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w formie papierowej.

ISSN: 0027-5344 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Bieżący numer "Muzyki" w wolnym dostępie

2020-11-19

Zeszyt 2020 nr 3 można znaleźć tutaj.

Zeszyt 2020 nr 4 w przygotowaniu

2020-11-02

Trwają prace nad ostatnim zeszytem w roczniku 2020, którego publikacja jest zaplanowana na drugą połowę grudnia. Poświęcony on będzie historii muzyki XIX i XX wieku oraz współczesnej fonografii. Wśród autorów Ewa Bogula, Beata Bolesławska-Lewandowska, Michał Bruliński, Ewa Chamczyk, Antonio Chemotti, Bartłomiej Gembicki, Ryszard Daniel Golianek, Oskar Łapeta, Małgorzata Sieradz i Piotr Szalsza. • Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • CEJSH
 • CEEOL
 • Katalog Czasopism Kulturalnych
 • ERIH PLUS
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • Index Copernicus
 • ImpactFactor
 • Open Music Library
 • PCsearch
 • Infona

MNISW
40 punktów